Ohlédnutí za českým sochařstvím na výstavě Lapidárium

18. červenec 2013

V Lapidáriu Betlémské kaple začala výstava o sochařství nazvaná „Lapidárium“. Výstava konfrontuje práce studentů Ateliéru Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze s díly střední a starší generace sochařů a sleduje proměny tohoto uměleckého oboru v průběhu posledních čtyř desítiletí.

Výstavu připravil Ateliér sochařství pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové pod vedením Edith Jeřábkové a sochaře Dominika Langa. Kromě prací studentů ateliéru sochařství UMPRUM na výstavě, jež je jakýmsi ohlédnutím za českým sochařstvím v posledních 40 letech, uvidíme i díla sochařů střední a starší generace.

Současně byla na nádvoří galerie odhalena socha „Cadavre Exquis“, která je kolektivní asambláží tematizující řetězící se spolupráci generace mladších a starších českých sochařů. Oba vedoucí Atelieru sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze – Edith Jeřábkovou a Dominika Langa – si pozval k mikrofonu Karel Oujezdský. Na výklad názvu výstavy – Lapidárium – a její koncepci se Karel Oujezdský nejdříve zeptal Dominika Langa.

Výstavu Lapidárium si můžete v Lapidáriu Betlémské kaple na Betlémském náměstí v Praze prohlédnout do 11. srpna.

Spustit audio