Odpoutejme se od fixních idejí o podobě měst! Architektky a socioložky ze Spolky dráždí imaginaci

22. září 2020

Řešené území není tabula rasa, ale místo, kde se už něco děje. Kolektiv Spolka otevírá nové způsoby mapování míst a zapojuje do nich i veřejnost. 

Spolka je kolektiv architektek a socioložek, které se zabývají urbanismem a angažováním veřejnosti do tvorby míst. Připravují osvětové přednášky a diskuse, kombinují výzkum a umělecké a architektonické intervence. Vzdělávají klíčové hráče v procesu plánování, přitom ale neopomíjejí ani běžné obyvatele a městské nadšence.

Spolku jsme založili jako parta kamarádek a chvilku nám trvalo, než nám došlo, v čem je síla takového uskupení.
Viktória Mravčáková

Uskupení se snaží fungovat na principech ohleduplnosti, péče a mimo hierarchické struktury. Odklání se od neoliberální efektivity a soustředí se na samotný proces. Kromě mnoha dalších aktivit Spolka organizuje letní školu Never Never, kde si účastníci mohou vyzkoušet, jak mapovat konkrétní území alternativními způsoby.

Lýdie Grešáková v rozhovoru vysvětluje, že jejich cílem není přemýšlet nad územím klasickým pohledem shora, ale prozkoumávat ho z nejrůznějších neobvyklých úhlů – například sluchem, tvůrčím psaním nebo pomocí performance.

Ze začátku jsme ve Spolce neviděly feminismus. Až postupně nám došlo, že péče a empatie při plánování i vůči sobě, je emancipační a feministický čin.
Viktória Mravčáková

Loni na podzim vydal kolektiv dvojjazyčnou publikaci Mapping the in-between: Interdisciplinary methods for envisioning other futures, ve které jsou metody a nástroje mapování prostoru odprezentovány spolu s výsledky letní školy Never Never.

Skrze péči a představy o alternativní budoucnosti se Spolka dostává i k tématům měst v čase klimatické krize. V rámci přednáškového cyklu Mestoláska v Košicích kolektiv otevírá městským nadšencům témata jako je propojení města, genderu, ekologie, památek o toho, jak se na úvahách o plánování mohou podílet i místní obyvatelé.

Snažíme se odpoutat od fixních idejí o tom, jak by prostor mohl vypadat.
Lýdie Grešáková

Pořad připravila: Alžběta Kvasničková
Hudbu vybíral: Václav Havelka
Spustit audio

Související