Nešlo o bohy. 500 let od dobytí Mexika Cortésem

25. září 2021

V létě roku 1521 skončilo dobývání Aztécké říše vojskem Hernána Cortése a začalo koloniální období, ale také se tehdy střetává španělský a indiánský živel. Oba dají vzniknout svobodnému Mexiku. O historické události, důsledcích i jejím obrazu v díle mexických esejistů hovoří Petr Šmíd s překladatelkou Annou Tkáčovou.

Moctezuma až do poslední chvíle nechápal, že nejde o bohy

V létě roku 1521 skončilo dobývání Aztécké říše vojskem Hernána Cortése. Toto datum je možné brát nejen jako počátek koloniálního období, ale také jako klíčový okamžik, v němž se střetává španělský a indiánský živel. Oba dají vzniknout svobodnému Mexiku.

Letos si Mexiko připomíná několik výročí. V roce 1321 přišli Aztékové do oblasti jezera Texcoco, kde vybudovali svoje město Tenochtitlán. Jejich impérium trvalo pouhých 200 let. V roce 1521 podlehlo španělským vojskům vedeným Hernánem Cortésem. Pád města by však zřejmě nebyl možný bez účasti jiných indiánských kmenů v Cortésově vojsku, například Tlaxcaltéků, což byly kmeny, nebo národy, které byly podrobeny aztéckému impériu a doufaly, že se účastí v Cortésově vojsku a po následné porážce Aztéků zbaví svého jha. Třetím důležitým datem je potom rok 1821, kdy byla dovršena nezávislost Mexika na Španělsku díky podpisu tzv. Smlouvy z Córdoby mezi novým místokrálem a kreolským plukovníkem Agustínem Iturbidem. Jeho vojsko posléze triumfálně vstoupilo do Mexika a Iturbide jmenoval sám sebe prvním nezávislým guvernérem Mexika.

Obraz dějinných událostí v mexické esejistice

Jak historické postavy panovníka Moctezumy II., dobyvatele Cortése a jeho družky Malinche vypodobňují mexičtí spisovatelé? A co podle nich tvoří základy mexické identity? Nejen na tyto nelehké otázky jsme hledali odpovědi s překladatelkou Annou Tkáčovou, která se mexické esejistice dlouhodobě věnuje.

autor: Petr Šmíd
Spustit audio