Národní muzeum otvírá dosud nepřístupné prostory. Výstavy jsou do konce roku zdarma

29. říjen 2018

Přesně 42 měsíců uběhlo od zahájení generální opravy Historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí v Praze do včerejšího částečného otevření budovy.

Panteon, jeden z nejslavnostnějších sálů české architektury

V přízemí návštěvníkům nabízí dvě velké výstavy - Česko-slovenskou/Slovensko-českou ke stému výročí založení republiky a výstavu nazvanou 2x100 ke dvoustému výročí založení Národního muzea. Přístupná bude i schodišťová dvorana a Panteon, ostatní části budovy zůstanou zavřené. Kompletně dokončená by měla být oprava této národní kulturní památky architekta Josefa Schulze, v únoru příštího roku.

Opravená schodišťová dvorana

„V prostoru, kde jsou dnes unikáty Národního muzea – výstava 2x100, sídlilo původně divadelní oddělení, sídlily tam kanceláře a částečně depozitáře, takže to návštěvníkům nebylo vůbec přístupné. Do budoucna tam budou přednáškové sály a další prostory pro návštěvníky,“ říká Michal Stehlík.

Administrativní a provozní zázemí má muzeum ve vedlejší Nové budově, bývalém federálním shromáždění, které dostalo od státu do užívání v roce 2009. Historickou budovu proto využije pro expoziční a výstavní účely, přednášky a konference. Výstava 2x100, která skrze ty nejvzácnější a mnohdy dosud nevystavené sbírkové předměty vypráví příběh Národního muzea od okamžiku jeho založení v roce 1818 po současnost, bude v až do konce roku přístupná zdarma.

Stejně jako společný projekt Národního muzea a Slovenského národného múzea -  Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava. Díky ní mají návštěvníci možnost vidět - poprvé pohromadě-  historické dokumenty, které ovlivnily vznik a vývoj Československa - originály Pittsburské dohody, Mnichovské dohody, Československé ratifikace mírových dohod, Deklaraci Hácha - Hitler nebo dokumenty o rozdělení Československa z roku 1992. „Na výstavy bude přístup prakticky neomezený. Pokud jde o schodišťovou dvoranu, tak také bude bez problémů přístupná. U Panteonu a ochozu schodiště bude nutná rezervace.“

Opičí kožich Hany Benešové nebo svatební šaty Marie Louisy. Národní muzeum vystavuje dosud skryté poklady

Dosud nevystavené svatební šaty Napoelonovy manželky Marie Louisy

Díky částečné kolaudaci Národní muzeum opět zpřístupní sedm let uzavřenou Historickou budovu na Václavském náměstí, kterou od jara 2015 opravuje. Přístupný bude zatím jen Panteon a přízemí, ve kterém budou od neděle 28. října k vidění dvě velké výstavy - Česko-slovenská/Slovensko-česká ke stému výročí republiky a výstava nazvaná 2x100 k výročí založení muzea.

V následujících měsících čeká hlavní budovu Národního muzea ještě celá řada dokončovacích prací. „Zcela dokončené nejsou ještě všechny výstavní sály v 1. a 2. patře, tam se na nich bude ještě pracovat. Dále se budou dokončovat dvorany.“
Ty se posupně otevřou koncem roku 2019 a v roce 2020. Architekt Josef Schulz navrhl v symetricky řešené budově dva obdélné dvory, které se přimykají ke střednímu traktu s hlavní schodišťovou dvoranou. Novinkou generální opravy je, že obě tyto dvorany budou zastřešené.

Využitím veřejnosti dosud nepřístupných prostor v Historické budově a jejímu propojení s Novou budovou v jeden komplex, rozšíří Národní muzeum své výstavní prostory v centru Prahy na dvojnásobek.

Spustit audio