Opičí kožich Hany Benešové nebo svatební šaty Marie Louisy. Národní muzeum vystavuje dosud skryté poklady

27. říjen 2018

Díky částečné kolaudaci Národní muzeum opět zpřístupní sedm let uzavřenou Historickou budovu na Václavském náměstí, kterou od jara 2015 opravuje. Přístupný bude zatím jen Panteon a přízemí, ve kterém budou od neděle 28. října k vidění dvě velké výstavy - Česko-slovenská/Slovensko-česká ke stému výročí republiky a výstava nazvaná 2x100 k výročí založení muzea.

Kurátorský výběr výstavy 2x100 ohraničují roky 1818 a 2018 a jeho cílem je představit v českém kontextu zcela jedinečný sbírkový soubor Národního muzea, které letos slaví 200 let od svého založení v roce 1818.

Pomologický kabinet Johanna Volkmara Sicklera. Je součástí sbírek Národního muzea už od roku jeho založení - 1818

Hlavní autorkou výstavy je historička a Kurátorka sbírky novodobé módy a sbírky domácnost Miroslava Burianová. Ta popisuje, jak lze z více než dvaceti milionů sbírkových předmětů, které Národní muzeum opatruje a uchovává, vybrat dvě stě těch nejvýznamnějších a nejzajímavějších: „Národní muzeum má správce sbírek, kurátory, kteří vědí, co nejcennějšího v jejich sbírkách je. Nejprve tedy vzniknul rozsáhlejší seznam, který vypracovali kurátoři. Potom dával autorský tým výstavy dohromady koncept celé výstavy a dbalo se na to, aby spolu vybrané předměty nějak souzněly.“

Zdaleka ne všechny vystavené sbírkové předměty byly v minulosti k vidění. Kromě svatebních šatů francouzské císařovny Marie Luisy je poprvé vystavený i kožich z opice, který patřil Haně Benešové nebo čelist vyhynulého nelétavého ptáka Dronte mauricijského ze sbírek císaře Rudolfa II. Navíc, všechny exponáty budou po skončení výstavy opět uloženy do depozitářů muzea. Nebudou tedy součástí stálých expozic.

Výstava 2x100 bude přístupná návštěvníkům až do konce roku zdarma. Stejně jako Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava. Díky té uvidí návštěvníci pohromadě historické dokumenty, které ovlivnily vznik a vývoj Československa - originály Pittsburské dohody, Mnichovské dohody, Československé ratifikace mírových dohod, Deklaraci Hácha - Hitler nebo dokumenty o rozdělení Československa z roku 1992. Na rozdíl od Panteonu, pro návštěvu těchto dvou výstav není třeba předchozí rezervace.

 Anatomický model hlavy pro výuku mediků z druhé poloviny 19. století. Základem modelu je polovina skutečné lidské lebky, ve které jsou ponechány vypreparované nervy.

Plánovaná otevírací doba pro veřejnost:
Pondělí: 10:00–18:00
Úterý: 11:00–20:00
Středa: 11:00–20:00
Čtvrtek: 11:00–20:00
Pátek: 10:00–18:00
Sobota: 10:00–19:00
Neděle: 10:00–19:00

Spustit audio