Národní galerii vede Anne-Marie Nedoma. Konkurs na nového šéfa připraví garanční rada v čele s architektem Pleskotem

27. září 2019

Národní galerie Praha má od dnešního dne novou generální ředitelku. Je jí ekonomka Anne-Marie Nedoma, kterou jmenoval ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD a která ve funkci bude pouze dočasně. Tedy do chvíle, kdy bude na základě výběrového řízení vybrán nový šéf galerie. Přípravou konkursu a sestavením výběrové komise ministr pověřil nově sestavenou desetičlennou garanční radu, jejímž předsedou je architekt Josef Pleskot.

Čtěte také

Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD říká, že chce zajistit bezproblémový tok informací mezi Národní galerií Praha, ministerstvem kultury a nově vzniklou garanční radou. Zrušil proto pověření ekonoma Ivana Morávka k vedení galerie a namísto něj jmenoval ekonomku a personalistku Anne-Marie Nedoma. Jejím hlavním úkolem má být analýza personálního, finančního, organizačního stavu Národní galerie a příprava instituce na příchod nového ředitele. „Šlo mi o to, aby to byl člověk, který je schopen pousoudit organizačně-technické věci, a na to má Anne-Marie Nedoma zajímavou kvalifikaci. Také žije téměř pětatřicet let s úspěšným galeristou, z čehož jsem usoudil, že se v prostředí bude dobře orientovat, a to bude jen ku prospěchu věci," komentoval ministr kultury Lubomír Zaorálek fakt, že nová generální ředitelka Národní galerie Praha je manželkou historika umění, kurátora a dlouholetého šéfa galerie Rudolfinum Petra Nedomy.

Anne-Marie Nedoma

Nově jmenovaná ředitelka se o záměru ministra kultury dozvěděla zhruba před deseti dny. Jak říká, zatím má rámcovou představu o fungování galerie. „Představu si můžete udělat i z veřejných zdrojů. Jiná věc je, jak to funguje doopravdy. A také jestli to, jak to funguje v tuto chvíli, odpovídá funkční organizaci tak, aby byla efektivní, racionální, aby byly správně nastavené kompetence odpovědnosti. Tam je myslím zapotřebí odvést kus práce."

Anne-Marie Nedoma vítá rozhodnutí ministra sestavit garanční radu, a ačkoli neměla vliv na její složení, říká: „Téměř všechny znám osobně a na spolupráci se velmi těším. Bez ní instituci nikam nedostaneme."

Anne-Marie Nedoma, Lubomír Zaorálek, Josef Pleskot

Garanční radu tvoří deset členů - architekt Josef Pleskot, ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, historik umění Jiří Machalický, ředitel sbírky Starého umění Národní galerie Marius Winzeler, emeritní ředitel Muzea umění Olomouc Pavel Zatloukal, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Jiří Jůza, kurátor Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře Richard Drury, kurátor Galerie současného umění a architektury v Českých Budějovicích Michal Škoda, generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr a ředitel Centra současného umění DOX Leoš Válka.

Čtěte také

Hlavním úkolem garanční rady bude příprava výběrového řízení na ředitele Národní galerie. Podle ministra Zaorálka by garanční rada do budoucna mohla plnit poradní funkci ministerstva kultury a mohla by také například učit, jak pravidelně hodnotit činnost galerie. Předsedou garanční rady je architekt Josef Pleskot: „Kdybych si nebyl jist, že je to práce společensky potřebná, tak bych do toho nešel, protože mě funkce jako takové nebaví."

Spustit audio