Mluví vaše děti dvěma nebo více jazyky? Sdružení Zaedno pro ně vyhlásilo kreativní soutěž

23. říjen 2013

Dětský časopis pro vícejazyčné čtenáře a kreativní soutěž na podporu čtení a psaní v druhém jazyce – to jsou některé z aktivit Občanského sdružení Zaedno.

O prospěšnosti vícejazyčnosti, orientace v několika jazycích, anebo přinejmenším v jednom – tom mateřském – dnes jistě nikdo nepochybuje. Připomínkou z historie může být „otevřená brána jazyků“ anebo heslo či pranostika o tom, jak znalost cizích jazyků zmnožuje nejen lidské bytí a obzor, ale zajisté také schopnost vcítění a nadhledu.

Systematickému upomínání na prospěšnost vícejazyčnosti se věnuje Občanské sdružení Zaedno – Občanské sdružení Bulharů a přátel Bulharska v ČR, dobrovolná, nevýdělečná a nepolitická organizace, jejímž hlavním cílem je rozvoj multikulturní společnosti v České republice a vedení společnosti k větší toleranci a porozumění.

Vícejazyčnost je bohatství – heslo dětského časopisu i soutěže

Členové sdružení Zaedno objevili příležitost v tom, že je třeba pěstovat především mateřštinu dětí cizinců žijících mimo svoji zemi. A tak pro malé a školní děti začali vydávat a zdarma šířit časopis Kamarádi, v němž hravou formou nabízejí články a slovníčky v několika jazycích. Časopis je možné prohlížet a stahovat ve formátu PDF na internetu.

02992157.gif

Současně vypisují první ročník kreativní soutěže s názvem Vícejazyčnost je bohatství, která má podpořit čtení a psaní v druhém jazyce.

Soutěž je určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce.

Je založena na čtení nebo předčítání literárních děl pro děti, vytváření kreseb, ilustrací, komiksů nebo dokonce vlastní knížky na námět literárního díla.

Hlavní cena soutěže je školní výlet pro celou třídu. Uděluje se i cena pro školu za kolekci prací. Nejlepší dětské práce budou publikovány ve zvláštní příloze časopisu Kamarádi.

„Češtinu jsem dostala jako dárek od manžela,“ říká Bulharka provdaná za Čecha

Redaktorkou, ilustrátorkou a koordinátorkou obou projektů, časopisu i soutěže, je Sevdalina Kovářová Kostadinova, která se narodila v Bulharsku a do Čech se provdala.

„Ten jazyk jsem dostala v podstatě jako dárek od manžela,“ říká, a protože rozhodně nezapomíná na svoji mateřštinu, sama nejlépe doporučuje nutnost nezapomínat na vícejazyčnost:

„Objevila jsem hodně zajímavou věc. Díky češtině jsem začala víc rozumět bulharštině. Protože to jsou oba slovanské jazyky, z jedné jazykové rodiny, takže mnohým slovům, která pocházejí ze stejných kořenů a hodně slov, která se v bulharštině teď nepoužívají, znovu objevuji. Takže jsem se dostala k tomu, že teď mluvím líp bulharsky a lépe i rozumím.“

autoři: Milena M. Marešová , Helena Petáková
Spustit audio