Milerád budu fotografovati moderně moderní architekturu. Josef Sudek a jeho zakázkové snímky

18. květen 2016

Výstava v Domě U Černé Matky Boží přináší fotografie moderní architektury, které navzdory své dokumentárnosti mají i silné výtvarné vyznění. Jejich autorem je Josef Sudek.

Výstava v Domě U Černé Matky Boží přináší fotografie kostela sv. Václava v Praze-Vršovicích, elektrárny ESSO v Kolíně, tzv. Skleněného paláce v Praze-Dejvicích, Barrandovských teras, staveb architekta Josefa Gočára v Hradci Králové či snímky soukromých vil a jejich moderně pojatých zahrad, které navzdory své dokumentárnosti překvapují silným výtvarným vyzněním. Jejich autorem je Josef Sudek.

Více než osmdesát snímků vytvořených od konce dvacátých let do počátku padesátých let 20. století, které dosud nebyly souborně vystaveny, pochází zejména ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, novodobé kopie zapůjčil Ústav dějin umění Akademie věd ČR. Výstava je příspěvkem UPM k dvojitému jubileu Josefa Sudka (1896–1976), které na letošní rok připadlo.

Název výstavy je úvodní částí odpovědi, kterou fotograf v roce 1930 napsal na žádost architekta Jaromíra Krejcara o fotografování jeho staveb: „Vážený pane architekte! Milerád budu fotografovati moderně moderní architekturu. 1 snímek 18 × 24 = 85 Kč a další kopie 25 Kč. Doba k fotografování denně od 7–9 ½, odpoledne 1–3 ½. V sobotu celé odpoledne. V úctě J. Sudek.“

Do přísné geometrie moderních staveb vnášel změkčující lyrikuFotografie, které Josef Sudek pořizoval na zakázku architektů nebo stavitelů rozhodně nejsou tak známé jako jeho volná tvorba a proslulé cykly. Snímky pořizované za účelem jejich prezentace v tištěných médiích měly zájemce a odbornou veřejnost seznamovat s možnostmi moderní stavby. Ani sám umělec je později až na výjimky nevystavoval, i proto je jejich současné vystavení unikátní a odhaluje téměř neznámou práci.

03631160.jpeg

„Josef Sudek se vždy snažil zachytit stavbu v celé komplexnosti,“ popisuje fotografův přístup kurátorka výstavy Mariana Kubištová. „Josef Sudek fotografoval jak z dálky, aby zachytil celek a okolí stavby, tak zpodoboval i jednotlivé detaily, které ho možná jen zvlášť zaujaly a samotný architekt nebo zadavatel stavby je po něm nechtěl. I takové detaily nám potom o konkrétní stavbě ledacos prozrazují. Právě z těch dálkových pohledů vidíme, že autor snímků často nechával do obrazu vstupovat třeba okolní vegetaci, jíž jakoby změkčil tu geometricky definovanou moderní stavbu.“

Výstavu neznámých fotografií Josefa Sudka si můžete v kubistickém Domě U Černé Matky Boží prohlédnout do 18. září.

Spustit audio