Milan Grygar: Antifony

29. říjen 2008

Minulý pátek, 24. října oslavil své 82 narozeniny český malíř, grafik a typograf Milan Grygar, tvůrce akustických a hmatových kreseb, prostorových partitur a zvukových realizací, ale také autor mnoha knižních obálek a více než 170 filmových plakátů. Grygar studoval v letech 1945 až 1950 v ateliéru Emila Filly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, od poloviny šedesátých let se zabývá vztahem kresby a zvuku. Je členem Spolku výtvarných umělců Mánes a výtvarné skupiny Jiná geometrie.V Galerii Zdeněk Sklenář na Smetanově nábřeží v praze vystavuje soubor svých maleb nazvaný ANTIFONY. Co pro něj jako malíře ANTIFONY jsou, se Milana Grygara zeptal Karel Oujezdský.

Spustit audio