Ludvík Vaculík: Český snář

31. červenec 2021

Próza Český snář (samizdat 1981, Toronto 1983, Praha 1990) je bezpochyby Vaculíkovo stěžejní dílo. Kniha, kterou autor věnoval Jiřímu Kolářovi, bývá označována jako román–deník. Beletristickou výpravnost a hravost spojil autor s touhou po maximální pravdivosti, autenticitě osobní výpovědi. Zachytil nejen rok vlastního života, ale přinesl i obecnější obraz české společnosti z konce 70. let 20. stol. – viděné zevnitř disidentského prostředí.

Kniha měla v 80. letech velký ohlas, hlavně pro svou tématiku: otevřené zobrazení života disidentských kruhů. Řada lidí autorovi vytýkala přílišnou otevřenost, hlavně vzhledem k dobové politické situaci v totalitním státě, někteří mu vytýkali egocentrismus. Knihu však nelze zaměňovat za literaturu faktu, byť je pevně ukotvena v realitě. Autor neustále připomíná, že události nahlíží subjektivně, podle svého momentálního rozpoložení.

Čte: Jan Vondráček
Režie: Vlado Rusko
Natočeno: 2016

V edici Petlice vyšel v roce 1981 i sborník Hlasy nad rukopisem Českého snáře, pořízený ve 27 exemplářích pro autory příspěvků. Oficiálně pak v nakl. Torst, Praha 1991.)

Ludvík Vaculík v Českém snáři postihuje nejen společenskou atmosféru v normalizaci a na druhé straně vztahy ve společenství disidentů. Píše i o citových a milostných krizích muže středního věku, kterému byly vzaty možnosti uplatnění na vrcholu sil. Velkou pozornost věnuje i zahradě domu v Dobřichovicích, přičemž přírodní cykly, vždy tvořivé a plodné, kontrastují s tupou nehybností společenské atmosféry. Autentickým tématem je i opisování, vydávání a distribuce titulů edice Petlice a s tím spojené výslechy Státní bezpečností.

Pro současného čtenáře je kniha vzácně otevřenou a jazykově strhující výpovědí, jíž nechybí kritické charakteristiky událostí i osob, humor, erotično, existenciální otázky i ironická sebereflexe.

Ludvík Vaculík: Český snář

Spustit audio