Lubomír Martínek: Opilost z hloubky

Dvanáctidílná četba na pokračování z románu současného spisovatele a překladatele. Připravila Sabina Langerová. Účinkují Miroslav Středa, Jiří Hanák, Zdeněk Maryška a Hana Kofránková, která má rovněž režii. V románu Opilost z hloubky autor vypráví čtyři příběhy, odvíjející se kolem některé z hlavních postav, nazývaných Tatiha M., Rebeka H., Viktor O. a Boleslav W., které jsou zároveň různými variantami na téma odchody a návraty. Je to jedna z nejpozoruhodnějších současných českých próz vzniklých v popřevratovém období, jehož skutečnosti a vývoj též podstatným způsobem kriticky reflektují.

Literární texty spisovatele Lubomíra Martínka (narozeného 9.5.1954 v Českých Budějovicích) jsou v pořadech Českého rozhlasu poměrně dobře zastoupeny: v roce 1991 zde byla uvedena desetidílná četba na pokračování z autorovy prvotiny Představení (vydal Index v Kolíně nad Rýnem, 1986), vystavěné ještě, na rozdíl od řady pozdějších prací, na zřetelně vystupujícím, lineárně vyprávěném příběhu a inspirované jeho zážitky z období před odchodem do exilu (1979), kdy působil jako kulisák v Divadle Na zábradlí (1976-1979); v témže roce (1991) to byly Schůzky s literaturou nazvané Přibližování, věnované spisovatelově osobnosti a tvorbě. V průběhu dalších let se v našem vysílání pravidelně objevovaly autorovy eseje z jeho knih Mys dobré beznaděje (Praha 1994), Nomad’s Land (Praha 1994) a Palimpsest (Praha 1996) i četba na pokračování z románu Opilost z hloubky a četba z prózy Mezi polednem a půlnocí. Zkušenost exilu a s ní nejúžeji spjaté poznatky a prožitky hledání identity - životní, sociální, jazykové a pod., schopnost či neschopnost zakotvení v určitém prostředí, představují hlavní témata Martínkovy dnes už značně rozsáhlé románové i esejistické literární tvorby, jejíž úryvky i celá díla publikoval v časopisech Svědectví (Paříž), Revue K (Paříž, od roku 1987 řídil knižní Edici K, založenou při tomto časopise), Literární noviny, Prostor, Revolver revue, a po roce 1989, kdy stále častěji pobývá v Čechách, knižně zejména v nakladatelstvích Český spisovatel, Prostor a Paseka, kde nejnověji vydal: Mimochodem (Paseka 2000 - eseje), Opilost z hloubky (Prostor 2000 - próza), Mezi polednem a půlnocí (Paseka 2001 - próza), Dlouhá partie biliáru (Paseka 2004 - román v dopisech), Olej do ohně (Paseka 2007 - povídky), Mýtus o Lynkeovi (Paseka 2008 – eseje), Otrava krve (s Karlem Halounem, Revolver revue 2009).

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser