Lubomír Martínek: Opilost z hloubky

Dvanáctidílná četba na pokračování z románu současného spisovatele a překladatele. Připravila Sabina Langerová. Účinkují Miroslav Středa, Jiří Hanák, Zdeněk Maryška a Hana Kofránková, která má rovněž režii. V románu Opilost z hloubky autor vypráví čtyři příběhy, odvíjející se kolem některé z hlavních postav, nazývaných Tatiha M., Rebeka H., Viktor O. a Boleslav W., které jsou zároveň různými variantami na téma odchody a návraty. Je to jedna z nejpozoruhodnějších současných českých próz vzniklých v popřevratovém období, jehož skutečnosti a vývoj též podstatným způsobem kriticky reflektují.

Literární texty spisovatele Lubomíra Martínka (narozeného 9.5.1954 v Českých Budějovicích) jsou v pořadech Českého rozhlasu poměrně dobře zastoupeny: v roce 1991 zde byla uvedena desetidílná četba na pokračování z autorovy prvotiny Představení (vydal Index v Kolíně nad Rýnem, 1986), vystavěné ještě, na rozdíl od řady pozdějších prací, na zřetelně vystupujícím, lineárně vyprávěném příběhu a inspirované jeho zážitky z období před odchodem do exilu (1979), kdy působil jako kulisák v Divadle Na zábradlí (1976-1979); v témže roce (1991) to byly Schůzky s literaturou nazvané Přibližování, věnované spisovatelově osobnosti a tvorbě. V průběhu dalších let se v našem vysílání pravidelně objevovaly autorovy eseje z jeho knih Mys dobré beznaděje (Praha 1994), Nomad’s Land (Praha 1994) a Palimpsest (Praha 1996) i četba na pokračování z románu Opilost z hloubky a četba z prózy Mezi polednem a půlnocí. Zkušenost exilu a s ní nejúžeji spjaté poznatky a prožitky hledání identity - životní, sociální, jazykové a pod., schopnost či neschopnost zakotvení v určitém prostředí, představují hlavní témata Martínkovy dnes už značně rozsáhlé románové i esejistické literární tvorby, jejíž úryvky i celá díla publikoval v časopisech Svědectví (Paříž), Revue K (Paříž, od roku 1987 řídil knižní Edici K, založenou při tomto časopise), Literární noviny, Prostor, Revolver revue, a po roce 1989, kdy stále častěji pobývá v Čechách, knižně zejména v nakladatelstvích Český spisovatel, Prostor a Paseka, kde nejnověji vydal: Mimochodem (Paseka 2000 - eseje), Opilost z hloubky (Prostor 2000 - próza), Mezi polednem a půlnocí (Paseka 2001 - próza), Dlouhá partie biliáru (Paseka 2004 - román v dopisech), Olej do ohně (Paseka 2007 - povídky), Mýtus o Lynkeovi (Paseka 2008 – eseje), Otrava krve (s Karlem Halounem, Revolver revue 2009).

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?