Lubomír Martínek: Eseje

16. květen 2019

Igor Bareš čte eseje českého spisovatele a překladatele, držitele Ceny Toma Stopparda (2008) a Magnesie Litery za prózu (2008), emigranta, který žije střídavě mezi Francií a Českem. Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Literární texty spisovatele Lubomíra Martínka (nar. 9. 5. 1954 v Českých Budějovicích) jsou v pořadech Českého rozhlasu poměrně dobře zastoupeny: v roce 1991 zde byla uvedena desetidílná četba na pokračování z autorovy prvotiny Představení (vydal Index v Kolíně nad Rýnem, 1986), vystavěné ještě, na rozdíl od řady pozdějších prací, na zřetelně vystupujícím, lineárně vyprávěném příběhu a inspirované jeho zážitky z období před odchodem do exilu (1979), kdy působil jako kulisák v Divadle Na zábradlí (1976–1979). V témže roce (1991) to byly Schůzky s literaturou nazvané Přibližování, věnované spisovatelově osobnosti a tvorbě. V průběhu dalších let se v našem vysílání pravidelně objevovaly autorovy eseje z jeho knih Mys dobré beznaděje (Praha 1994), Nomad's Land (Praha 1994) a Palimpsest (Praha 1996) i četba na pokračování z románu Opilost z hloubky a z prózy Mezi polednem a půlnocí.

Zkušenost exilu a s ní nejúžeji spjaté poznatky a prožitky hledání identity – životní, sociální, jazykové apod., schopnost či neschopnost zakotvení v určitém prostředí, představují hlavní témata Martínkovy dnes už značně rozsáhlé románové i esejistické literární tvorby. Úryvky i celá díla publikoval v časopisech Svědectví (Paříž), Revue K (Paříž, od roku 1987 řídil knižní Edici K, založenou při tomto časopise), Literární noviny, Prostor, Revolver revue, a po roce 1989, kdy stále častěji pobývá v Čechách, knižně zejména v nakladatelstvích Český spisovatel, Prostor a Paseka. Nejnověji vydal: Mimochodem (Paseka 2000 – eseje), Opilost z hloubky (Prostor 2000 – próza), Mezi polednem a půlnocí (Paseka 2001 – próza), Dlouhá partie biliáru (Paseka 2004 – román v dopisech), Olej do ohně (Paseka 2007 – povídky), Mýtus o Lynkeovi (Paseka 2008 – eseje), Otrava krve (s Karlem Halounem, Revolver revue 2009).

  • Řeč těla, Taková vydařená zábava, Veřejný prostor, Konec světa
    Účinkuje: Igor Bareš
    Režie: Vlado Rusko
    Natočeno v letech 2011–2014.
autor: Petr Gojda
Spustit audio