Kristus v křesťanské ikonografii

00631470.jpeg

Na Velký pátek se mnoho lidí ve svých myšlenkách obrací k ústřední postavě učení křesťanů všech vyznání Ježíši Kristu. Právě zobrazení Ježíše Krista v dílech výtvarného umění je jedním z čelných témat odborného studia předního historika umění, univerzitního profesora Jana Royta.

Hostem svátečního pátečního večera na stanici Český rozhlas 3 –Vltava bude ředitel Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze, profesor Jan Royt, který je znám především svými vědeckými pracemi k dějinám křesťanské ikonografie. Ve Velkopátečním zamyšlení nám přiblíží řadu příkladů z dějin světového umění. Mnoho kristologických témat vychází z duchovní kultury našeho kontinentu. Můžeme si připomenout, že o skutečné podobě Krista se z kanonických evangelií nedovídáme. Zmiňuje se však o ní apokryfní literatura.

00525878.jpeg

Velkopáteční zamyšlení doplňují texty a verše v podání Libuše Šafránkové a Jana Potměšila. V programu kromě Gregoriánského chorálu zazní zpěvy východní liturgie, dále budou zastoupeni skladatelé Johann Sebastian Bach, Adam Michna z Otradovic, Giovanni Battista Pergolesi a Jan Dismas Zelenka. Pořad s názvem Kristus v křesťanské ikonografii připravila Marie Poláková, režii má Markéta Jahodová.

00485069.jpeg

Páteční večer s Janem Roytem o proměnách zobrazení Krista v různých epochách výtvarného umění začíná na Českém rozhlase 3 – Vltava 22. dubna 2011 výjimečně už od 19:00.