Konec pozemského věku? O apokalyptických vizích v ideologii a propagandě tzv. Islámského státu

O takzvaném Islámském státu se běžný občan ponejvíce dozvídá v mediálních zkratkách v souvislosti s nějakým brutálním činem této organizace či hnutí.

Editory knihy Islámský stát: Blízký východ na konci časů Ondřeje Beránka a Bronislava Ostřanského spolu s religionistou Zdeňkem Vojtíškem pozvala k debatě Blanka Stárková.

V představách většiny z nás je jakousi nečitelnou, nesrozumitelnou, všudypřítomnou, a o to hrůznější temnou hrozbou. Přitom kdo chce, má možnost zbavit se oné iracionální složky našeho strachu a utvořit si o Islámském státu mnohem konkrétnější představu, zbavenou mýtů, zato založenou na ověřovaných faktech a kvalitních historických i současných znalostech, které uvádějí jev zvaný Islámský stát do širších souvislostí.

03793564.jpeg

Nejen v zahraničí, ale i u nás už vyšla řada spolehlivých analytických publikací z pera orientalistů, kteří se tímto jevem zabývají. Nejnovější z nich je kniha Islámský stát: Blízký východ na konci časů, kterou na konci minulého roku vydalo nakladatelství Academia. Celkem devět autorů, včetně editorů knihy, orientalistů Ondřeje Beránka a Bronislava Ostřanského, podává v této publikaci obraz Islámského státu v zatím nejširší škále hledisek. Vedle rozboru faktorů, které vedly ke vzniku IS, a jeho náboženských souvislostí, najdeme v této knize analýzu ekonomickou, bezpečnostní, stať o důvodech ničení historických památek ze strany IS, či rozbor jeho účinné mediální propagandy, která výtečně využívá sociální sítě.

Řada faktů, například o obávaném návratu zverbovaných bojovníků IS do Evropy, opravuje naše představy. Jedna z kapitol knihy Islámský stát: Blízký východ na konci časů se věnuje eschatologickým představám – tedy představám o konci pozemského světa a nastolení božího království či ráje.

Spustit audio