Komik

17. říjen 2012

Petr Vodička

Pocta Karlovi, který nikdy nezkazí žádnou legraci. V režii Petra Mančala účinkují Oldřich Kaiser a Oldřich Vlach.

Potlesk v nějakém větším sále. Řečník hovoří do mikrofonu.

ŘEČNÍK: Dámy a pánové, je mi obrovskou poctou a taky ctí, že tady na pódiu můžu přivítat člověka, který je nejdéle pracujícím člověkem v našem podniku. Všichni ho dobře známe, pracoval celých čtyřicet let jako plánovač a nikdy nezkazil – jak se říká – žádnou legraci. Přivítejte Karla.

(Obrovský potlesk, volání bravo, pak potlesk odumře, ticho.)

KAREL: Já... Já... (Najednou se rozvzlyká.) Já... (Řve.) Copak já jsem do prčic ňákej plánovač? Dyť já to dělal celejch těch čtyřicet let s odporem, hnusilo se mi to každej blbej den. Vždyť já chtěl sakra dělat něco úplně jinýho, já chtěl bejt... (vzlyky)... komikem v kabaretu.

(Chvíli ticho, je slyšet pláč do mikrofonu, pak obrovský aplaus.)

ŘEČNÍK: (nadšeně) Ano, tak to byl náš Karel. Ten, co nikdy nezkazí žádnou legraci.

(Potlesk postupně trapně odumře, je slyšet jen vzlykání Karla.)


Osoby a obsazení
Řečník: Oldřich Kaiser
Karel: Oldřich Vlach

Oldřich Kaiser

Autor: Petr Vodička
Režie: Petr Mančal
Dramaturgie: Kateřina Rathouská
Zvukový mistr: Ladislav Reich
Hudební a zvuková spolupráce: Tomáš Pergl
Produkce: Iveta Tomášková, Jana Knappová


>> Zpět na hlasování

autoři: Klára Novotná , Petr Vodička
Spustit audio