Když život proběhne před očima jako za okny vlaku. Letošní českou držitelkou Ceny Evropské unie za literaturu se stala Lucie Faulerová s románem Smrtholka

18. květen 2021

Hudební kompozici prózy i zpracování příběhu o rodinných tragédiích, v němž nechybí černý humor, ocenila česká porota, která z pětice nominovaných vybrala letošního laureáta Ceny Evropské unie za literaturu. Ocenění získala Lucie Faulerová s románem Smrtholka, za který je nominovaná i na Magnesii Literu.

Hledět smrti do očí v rytmu pražců

Přebal knihy Lucie Faulerové: Smrtholka

Román Smrtholka je druhou prozaickou knihou autorky, která debutovala v roce 2017 knihou Lapači prachu. „Faulerová vystavěla děj na půdorysu hrdinčiny surreálné cesty vlakem, za jehož okny se promítají vybrané scény z jejího života. Kromě jiného tím ještě zesiluje již tak výraznou rytmičnost celé prózy. Ta se pak odráží v mozaikovité kompozici textu, který se vyznačuje rychlým střihem mezi různými časovými rovinami, což spolu s dalšími použitými výrazovými prostředky jako je opakování a variování motivů i některých z textových pasáží propůjčuje románu velkou dynamičnost. Jedním z klíčových motivů je tu Morana a neméně významnou roli hraje hrdinčin vztah se sestrou, který je nedobrovolně ukončen,“ líčí ve své recenzi knihy publicista Petr Nagy.

Jednou za pár let

Ceny jsou udělovány spisovatelům a spisovatelkám celkem ze 41 evropských zemí, každý rok ji obdrží autoři z třetiny zemí. Za rok 2021 Evropská unie ocenila spisovatele ze čtrnácti členských zemí, přičemž Česká republika mohla své spisovatele nominovat po čtyřleté pauze. Porota kromě Faulerové nominovala také Annu Bolavou za román Před povodní, Miřenku Čechovou za knihu Baletky, Matěje Hořavu za povídkovou sbírku Mezipřistání a Daniela Hradeckého za prozaický triptych Tři kapitoly.

Čtěte také

Cílem Ceny Evropské unie za literaturu je zviditelnit talentované autory na mezinárodní scéně a zajistit vydání jejich děl v zahraničí, aby se dostala k širšímu publiku. V minulosti ocenění získali rovněž Tomáš Zmeškal za román Milostný dopis klínovým písmem (2011), Jan Němec za román Dějiny světla (2014) a Bianca Bellová za knihu Jezero (2017).

Spustit audio