Kde žili Jean Sibelius a Edvard Grieg? V reportáži z Finska a Norska prozradí Petr Veber

20. září 2022

Norský romantik Edvard Grieg našel místo pro tvůrčí pohodu na více než dvě desetiletí ve vilce na Troldhaugenu nedaleko rodného Bergenu. Finský klasik Jean Sibelius, o generaci mladší, prožil více než padesát let v domě Ainola severně od Helsinek. V Akademii obě místa, kde jsou dnes muzea, navštívíme. Znít k tomu bude vesměs ta hudba, která na obou místech byla zkomponována.

Sibelius psal doma, kde vyžadoval absolutní klid, ale na pozemku měl také další útočiště - saunu. K Sibeliovu domu je z Helsinek nedlouhá cesta vlakem - ani ne 40 kilometrů na sever do městečka Järvenpää a pak pěší asi dvoukilometrová procházka. Bílý dřevěný dům stojí dnes zadním traktem ve vzrostlém lesem, zepředu nad zahradou a s výhledem na západ směrem k jezeru. Jméno usedlosti je jménem Sibeliovy manželky Aino.

Skladatel tu žil od roku 1904 do roku 1957 a nedaleko domu je se ženou pohřben. Ve střední Evropě byl tento umělec, který se nepřiklonil ani k výbojům německé hudby, ale naplno ani k francouzskému impresionismu, vždy hlavně romantikem a tak trochu jakýmsi „lesním zjevením“ ze Severu. Přesto je dnes jasné, že patří mnohem víc, než by se dalo na první pohled tušit, do vývoje moderní hudby. Když zemřel, četl v rozhlase nekrolog finský prezident. Zdůraznil, že Jean Sibelius byl Finem tělem i duší, že byl velikánem svého národa a že z jeho odkazu budou generace Finů čerpat sílu ještě po dlouhá staletí

Grieg měl pod vilou ještě chatu, kam se uchyloval k psaní. Na Troldhaugen je z hlavního města Norska i dnes složitější doprava –nejprve asi sedmihodinová cesta vlakem přes hory do Bergenu, přístavu na západním pobřeží, kde se skladatel narodil. Alespoň už se nemusí lodí… Pak následuje jízda tramvají na jih ven z města a potom ještě poměrně dlouhá pěší procházka předměstskými domy v zahradách až na břeh jednoho z nesčetných mořských zálivů. Dřevěná vila byla Griegovi útočištěm od roku 1885 do předčasného konce jeho životní pouti v roce 1907, a to převážně jen v letních měsících. Do muzejního areálu dnes patří také moderní stavba s badatelským zázemím, obchodem a kavárnou a zvlášť postavený komorní koncertní sál. Koncerty se však konají i ve vilce, na Griegově klavíru.

Bergen, potrét Edvarda Griega

Rovněž tento skladatel našel místo posledního odpočinku na pozemku svého domu, i on je tu pohřben se svou ženou. Grieg, stejně jako Sibelius, se také zapojil svým uměním a vahou své osobnosti do procesu národního uvědomování a osamostatňování ve své zemi. Na rozdíl od Griega nakonec Sibelius pro svou tvorbu vyvinul univerzálnější, mezinárodnější styl. Griegovi byla lidová hudba jeho vlastní země přece jen bližší než Sibeliovi lidová hudba finská. Oba ale znamenali pro své národní společenství mnoho, a to už za života – a trvá to dodnes.

autor: Petr Veber
Spustit audio