Každý den v livreji: Geniální služebník Joseph Haydn pohledem Lukáše Hurníka v Poledních koncertech

3. duben 2022

Trojice největších vídeňských klasiků je docela kontrastní. Haydn klasicismus vybudoval, Mozart přivedl k dokonalosti a Beethoven ukázal cestu ven z něho. Beethoven byl všemi váženou celebritou, Mozart hudebník na velmi nestabilní volné noze, který nikdy nedostal stálé pracovní místo.

Čtěte také

Naopak Haydn své stálé zaměstnání získal poměrně brzy a držel se ho celý život: byl to člen služebnictva rodiny Esterházyovy a každý den stál v livreji a paruce na chodbě, aby vyslechl příkazy, co se bude večer hrát. Pak to rychle běžel připravit, někdy i napsat, rozepsat, naučit hudebníky a večer program s výborným orchestrem, který sám vybudoval a vedl, odehrál. K tomu se staral o provoz operního sálu, kde se každý rok konalo více jak sto představení. Dvaadvacet oper sám napsal, jeho hlavní doménou ale byly symfonie a kvartety. Tím, že napsal přes sto symfonií, vypiloval tuto výsostnou formu do definitivního čtyřvětého tvaru se sonátovou formou v první větě.

Haydn se postupně stával slavnějším a slavnějším, dostával pozvání do celého světa, přesto nehodlal nic měnit na pozici sluhy u Esterházyů. Jeho pracovní smlouva by měla vstoupit do dějin personalistiky. Její poslední ustanovení třeba zní: "Tato smlouva se uzavírá na tři roky, ale Jeho Výsost může Haydna propustit kdykoli."

V sedmi Poledních koncertech na Vltavě budeme svědky Haydnova skladatelského vývoje od raných předeher, přes stále komplexnější symfonie, až k oratoriím. Uslyšíme i díla Haydnových inspirátorů i následovníků. Haydnova hudba je průzračná a přívětivá. V poslední době se dočkala nových, skvělých nahrávek, a z nich jsme důsledně vybírali. Haydnově tvorbě dávají to, co potřebuje: hybnost, svěžest i temperament.

autor: LH
Spustit audio

Související