Velikonoční festival duchovní hudby začal skladbami Josefa Haydna a jeho současníků

10. duben 2022

Slavnostní zahájení Velikonočního festivalu duchovní hudby se nesllo ve znamení skladeb Josepha Puschmanna, Antona Zimmermanna a Josepha Haydna. V brněnském minoritském kostele sv. Janů je přednesl soubor Musica Figuralis společně se čtveřicí skvělých sólistů.

PROGRAM

Joseph Puschmann: Miserere c moll
Anton Zimmermann: Serenata affettuosa per la Quaresima
Joseph Haydn: Salve Regina

Lenka Cafourková Ďuricová – soprán
Monika Jägerová – mezzosoprán
Matůš Šimko – tenor
Tomáš Šelc – bas

Ondřej Múčka – varhanní pozitiv
Musica Figuralis řídí Marek Čermák 

Moravský skladatel a houslista Joseph Puschmann, kapelník olomoucké katedrály, své místo získal po letech praxe ve šlechtických službách a po studiích kompozice ve Vídni. Jeho dílo je velmi pestré a po umělecké stránce také překvapivě hodnotné.

Čtěte také

Mezi výrazné postavy hudební kultury Slezska 18. století patří Anton Zimmermann. Některé z jeho kompozic se donedávna považovaly za díla Josepha Haydna. Serenata affettuosa per La quaresima (Procítěná serenáda pro postní čas) je instrumentální skladba určená pro předvelikonoční období. Hudební materiál se dochoval v zámecké sbírce v Náměšti nad Oslavou.

O okolnostech vzniku díla Salve Regina Josepha Haydna nemáme žádné dobové zprávy. Skladba se bezprostředně po svém vzniku těšila velké oblibě a popularitě a byla součástí repertoáru mnoha chrámových souborů.

Vokálně-instrumentální těleso Musica Figuralis je zaměřené na stylovou interpretaci hudby druhé poloviny 18. století v rámci provozovací praxe na dobové nástroje. Soubor za účelem provádění chrámové, později i světské hudby pozdně barokní Moravy založil roku 1997 dirigent, cembalista a varhaník Marek Čermák.

autor: Jan Hlaváč
Spustit audio

Související