Karel Jan Čapek. Tragický osud básníka konce století

19. leden 2022

Rozhlasový portrét básníka, který zazářil v polovině 90. let, ale po své sebevraždě upadl v zapomnění. Na studenta, spolužáka i přítele vzpomínají a jeho poezii komentují literární historikové a teoretici Jiří Brabec, Petr A. Bílek, Jiří Flaišman či Igor Fic, nakladatelský redaktor Jindřich Jůzl, básník Jaromír Typlt nebo herec Ondřej Vetchý. Premiéru poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé, obsahuje expresivní výrazy.

Zazní texty Patrika Valoucha a básně ze dvou sbírek poezie Karla Jana Čapka – Menuet s krejčovskou pannou (Host 1993) a Karel je nemocný a předčítá (Host 1997). Součástí pořadu je i první uvedení Čapkova posledního prozaického textu Novelka. To vše provázeno hudbou, kterou autor sám zmiňuje jako sobě blízkou.
Spoluúčinkuje: Petr Gojda
Připravil: Vít Malota
Premiéra: 19. 1. 2022
Pořad není vhodný pro děti a mladistvé, obsahuje expresivní výrazy.

Před 60 lety, 22. ledna 1962, se v Ostravě Vítkovicích narodil básník Karel Jan Čapek. Během osmdesátých let vystřídal řadu vysokých škol i dělnických zaměstnání, ale po revoluci, již jako třicátník, nastoupil na FF UK, kde studoval český jazyk se zaměřením na literaturu. Setkal se tam s řadou začínajících básníků i již etablovaných teoretiků, se kterými měl konečně možnost plnohodnotně sdílet vlastní tvorbu.

V první polovině 90. let byl považován za jednoho z nejtalentovanějších a nejslibnějších literátů své generace. Spolu s Petrem Borkovcem či J. H. Krchovským to měl být právě on, kdo vytyčí směr, jímž se má česká poezie po roce 1989 ubírat. Po napsání pouhých dvou sbírek (Menuet s krejčovskou pannou, Karel je nemocný a předčítá) a přípravě nikdy nevydané prózy Novelka ale jeho dílo uzavřela smrt přivozená vlastní rukou. Mnoho zůstalo nevyřčeno. Mnoho nedopsáno, nedokončeno. Stačilo pár let a jméno Karel Jan Čapek upadlo téměř v zapomnění.

Labyrint zmizel, v čem tedy bloudit
Karel Jan Čapek

Ve vltavském Večeru na téma se vydáme třicet let nazpět. Do doby, kdy česká poezie prošla nebývalým zlomem. Celospolečenská změna se odráží zákonitě i v umění a je třeba hledat nové cesty, způsoby vyjádření. Vydáme se do doby chaosu, svobody a nekonečných možností.

Je namístě se ptát, kde končí umění a začíná terapie? Není četba tvorby psychicky nemocného básníka jen čtenářským voyeurstvím? Nebo se v případě Karla Jana Čapka jedná o dílo nadčasové, výsostně básnické a schopné obstát samo o sobě?

SKLO ZE SOŠEK MÝCH MYŠLENEK
mi bezmocně stéká po rukách
a jiné disharmonické siluety
vymlouvavě dokazují
že svatební koláče
se také někdy stydí za svůj původ.

V rozhlasovém portrétu Karla Jana Čapka připomeneme výraznou a vyzrálou poezii šebkovského střihu i jejího autora sužovaného tíhou tvorby a života. Spolu s Karlovými spolužáky, pedagogy či spolupracovníky se pokusíme pojmenovat povahu Čapkovy poezie i její provázanost s psychikou autora a jeho dílo také zasadíme do kontextu 90. let. Na svého přítele vzpomene také herec Ondřej Vetchý, který v závěru pořadu přečte v premiéře úryvek ze zmíněné prózy Novelka.

autor: Vít Malota
Spustit audio