Karel Hvížďala: Poddat se nemíním

12. duben 2024

„Ve chvíli, kdy jsem mohl začít vnímat, rozmlátili tatínkovu tiskárnu – tuším v rámci třídního boje. A pak otec upadl do nemilosti. Takže se velcí čeští básníci spíš neukazovali. Ani se moc nedivím. Nezvalův TGM byl například vytištěn v naší tiskárně – a v době, kdy jsem už myslel, měli jak Nezval, tak Halas jiné názory, než tehdy před lety. A jiné funkce... To víš, za krásné slovo se nejen dostávaly ceny. Taky se chodilo na nucené práce!“ 

To jsou slova básníka a zpěváka Karla Kryla, která mi řekl v exilu v roce 1979 pro knihu České rozhovory ve světě.

Čtěte také

Podrobný popis historie i bibliofilií slavné tiskárny Kryl a Scotti, která byla nejprve v Novém Jičíně a pak v Kroměříži,  popisuje právě vydaná kniha s názvem Poddat se nemíním s podtitulem Příběh knihtiskařů Krylových. Vydal ji Galén a připravil Vojtěch Klimt.

Příznivci Karla Kryla sice vědí, že pocházel ze staré tiskařské rodiny, ale tady se toho mohou dozvědět víc: podnik získali oba pánové odkoupením od vdovy po tiskaři Vyhnálkovi v roce 1909 za 7000 zlatých, ale protože byli nemajetní, i zálohu ve výši 600 zlatých si museli půjčit.

Vyvázat se z dluhů mladým nadšencům pomohla sveřepá píle. Scotti sháněl zákazníky, objížděl je na kole a Kryl se na počátku staral hlavně o provoz tiskárny. Přesto, že chvíli tiskli hlavně navštívenky, pozvánky, dopisní papíry a obálky, pokud byla práce, tisklo se i v noci a samozřejmě i v neděli. Sobota byla tehdy pracovní.

Čtěte také

Ve známost se dostali díky perfektně provedeným tiskům pro Josefa Floriana a Jakuba Demla: písmo bylo vždy bedlivě zvolené, mělo sytou barvu, včetně rytin. Jeden ze spolupracovníků říká: „Byla to práce vyžadující velké znalosti, úzkostlivé opatrnosti, trpělivosti, sebekázně a přísnosti, hlubokou účast, péči, námahu a důslednost!“ Za tuhle část podniku zodpovídal právě Krylův dědeček.

Za úplně první knihu, na které již podnik Kryl a Scotti vydělal trochu peněz, se považuje čtyřdílná odborná příručka Chov holubů pro užitek a sport pro nakladatele Arnošta Dadáka. V květnu 1910 tato kniha na pražské výstavě získala stříbrnou medaili Ústřední hospodářské společnosti pro Království české. Pak už u nich tiskl kde kdo: Josef Čapek s Karlem Čapkem, Bohuslav Reynek, Vítězslav Nezval, Petr Bezruč, Vítězslav Hálek atd.

Snad úplně poprvé je v knize Poddat se nemíním otištěn i ucelený přehled tisků Karla Kryla nejmladšího: Od roku 1975 do roku 1980 pro nakladatelství Poezie mimo domov připravil sedmadvacet linorytů na obálky. Skoro ve stejné době vytvořil jako typograf pro Opus bonum bibliofilii Milana Kučery Cesta a o něco později ilustroval básně Jiřiny Fuchsové a bibliofilii Anastáze Opaska.

Čtěte také

První autorskou bibliofilii s názvem 7 básniček na zrcadlo si Kryl vydal v roce 1974, druhá s názvem Pochyby vyšla v roce 1978, třetí má název Amoresky a je z roku 1982: Tu ilustrovala Zdenka Krejčová, která náhodou přijela z Prahy do Curychu, kde jsem slavil čtyřicátiny, ke kterým mi přijeli zahrát Karel Kryl se Sváťou Karáskem.

Krátce poté, co jsem je představil, se domluvili na ilustracích, protože oslava se konala v galerii, kde visely její kresby. V roce 1983 vydal Kryl poslední bibliofilii s názvem Zbraně pro Eráto.

Bohužel v roce 1994 náhle v necelých šedesáti letech zemřel a nic dalšího si už nevydal, ač o tom uvažoval.

Spustit audio