Karel Ančerl: LIVE Recordings – 1/6

18. květen 2022

První část recenze z nového patnáctidiskového kompletu LIVE rozhlasových nahrávek České filharmonie a jejího šéfdirigenta Karla Ančerla z 50. a 60. let 20. století. Hodnocení připravil Petr Veber. 

Čtěte také

(…) Poslech snímků, které Supraphon nechal vyčistit, ale které přesto mají už slyšitelné parametry historických dokumentů, přináší potěšení spíše intelektuální než ryze emocionální: je možné snažit se zachytit, jak se v polovině dvacátého století hrálo, jaké bylo cítění hudby, jak emotivně, nebo naopak věcně Karel Ančerl k hudbě přistupoval… Je možné snažit se zachytit náboj a atmosféru dávných koncertních kreací, ale je to vše trochu hypotetické a skoro to ani nemá plný smysl. Opájet se těmito nahrávkami úplně nelze. Temný a dutý zvuk orchestru, zvukově povytažené sólové nástroje, tušené naladění publika žijícího v jiné době, než je naše, klidnější, ale zároveň dusnější, publika vděčného za krásnou hudbu, publika ovšem bez valného kontaktu se světovým uměním, publika zažívajícího své objevy v době směřující k modernosti, publika obdivujícího elegantně a muzikálně působícího umělce s mezinárodními úspěchy… to vše byla živná půda pro vznik legendy. (…) 

Spustit audio