Joseph Haydn: Stabat mater

7. duben 2023

Nová nahrávka velikonoční kantáty Stabat mater, na které se podílejí dva renomované švýcarské soubory, čtveřice pěveckých sólistů a dirigent René Jacobs. Hodnocení připravil Petr Veber.

(…) Když Jacobs začal točit v roce 2017 pro label Pentatone, zahájil spolupráci kompletem Schubertových symfonií. Haydnova Stabat mater je po tomto projektu jeho první vokální deskou. Podařila se mu. Obdivujeme komorní, ušlechtilou a oduševnělou atmosféru, pečlivou artikulaci, mimořádně detailní práci s hudebním výrazem slov, průzračně znějící orchestr s krásně barevnými dřevěnými dechovými nástroji, střídmě dokonalý sbor, stylově zpívající sólisty… Jedním slovem velké dirigentovo pochopení pro to, jakými prostředky dosáhnout účinku, který patří k žalostnému, ale ne beznadějnému vyznění slavného textu o Marii pod golgotským křížem. (…)

Spustit audio