Joseph Anton Steffan: Concertos for Harpsichord

Joseph Anton Steffan: Concertos for Harpsichord
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Joseph Anton Steffan: Concertos for Harpsichord

Nová deska cembalistky Edity Keglerové. Poslechněte si recenzi Petra Vebera.

(…) Do svého volného cyklu nahrávek Češi ve Vídni přispěla teď Arco Diva deskou se čtyřmi cembalovými koncerty Josepha Antona Steffana. To je poněmčená podoba jeho jména, česky se uvádí jako Josef Antonín Štěpán. Jde o zapomenutého autora, jde o novodobé premiéry. Tři z koncertů, ranější, jsou napsány v italském stylu a jejich notové zápisy byly nalezeny v bohaté sbírce evropské hudby 17. a 18. století v kroměřížském zámeckém archivu. Čtvrtý cembalový koncert, spíše ze středního období skladatele, má původ v Saské zemské knihovně v Drážďanech. Josef Antonín Štěpán psal převážně pro klávesové nástroje. Vedle sonát, písní, divertiment a dalších podobných drobnějších děl zkomponoval na čtyřicet koncertů, ve kterých jako sólový figuruje klávesový nástroj. Pro nás koncertů cembalových. Jsou svěží, sólový part v nich dominuje. Edita Keglerová je tak hraje. Možná vznikaly jako literatura pro studenty, pak samozřejmě pro ty vyspělejší. Tiskem nikdy nevyšly. Jak se dostaly do Kroměříže, projekt neobjasňuje. Jisté však je, že jako hudba relevantního autora spoluvytvářely dobový vídeňský styl a že v nich můžeme hledat a nacházet předobraz a předstupeň toho, jak komponoval v osmdesátých letech Wolfgang Amadeus Mozart. (…) Edita Keglerová pěkně frázuje, užívá efektně staccato, předkládá Steffanovu hudbu ve stylu raného klasicismu s virtuózním nábojem, který nemůže nechat chladným. (…) Objev, krásně zahraný a skvěle nahraný. (…)      

Nahrávka vyšla u vydavatelství Arco Diva.