JOSEF ŠKVORECKÝ: Sedmiramenný svícen

DENNĚ V 18:30. Dramatizovanou četbu na pokračování z autorovy povídkové sbírky připravil Karel Texel. V režii Jiřího Horčičky účinkuje celá řada vynikajících herců - v roli Dannyho Smiřického je to Viktor Preiss, židovskou dívku Rebekku představuje Růžena Merunková.

Spisovatel Josef Škvorecký se narodil v Náchodě v rodině bankovního úředníka (27. září 1924). Během studií na zdejším reálném gymnáziu se začal věnovat své celoživotní lásce - jazzu. Po maturitě (1943) pracoval jako pomocný dělník v rámci válečného totálního nasazení. V roce 1945 začal studovat nejprve na Lékařské fakultě University Karlovy, po prvním semestru však přestoupil na Filosofickou fakultu UK, kde vystudoval angličtinu a filosofii (1946-1949). Poté nastoupil na umístěnku jako učitel do pohraničí, v letech 1951-1953 absolvoval vojenskou službu u tankistů. Od poloviny padesátých let pracoval v angloamerické redakci Státního nakladatelství a umění. V roce 1957 se stal zástupcem šéfredaktora dvouměsíčníku Světová literatura, z něhož po skandálu, který vyvolalo vydání jeho románu Zbabělci, musel odejít, mohl se však vrátit do svého předchozího místa. Od roku 1963 byl spisovatelem z povolání. V roce 1969 pohostinsky přednášel na universitách v USA, od podzimu téhož roku, kdy se rozhodl nevrátit do tehdejšího Československa přednášel na Toronto University. V roce 1975 byl jmenován řádným profesorem a působil zde až do svého odchodu do důchodu v roce 1990.

00061539.gif

Povídkový soubor Sedmiramenný svícen poprvé vyšel v roce 1964. Povídky zaujímají ve Škvoreckého rozsáhlém prozaickém, esejistickém, publicistickém, překladatelském a literárněhistorickém díle významné místo. Nejen jako rozběh k závažnějším, rozměrnějším prozaickým pracem, ale v duchu tradic angloamerické literatury, jež se Josefu Škvoreckému stala předmětem profesního zájmu i nesmírně důležitou inspirací k vlastní tvůrčí práci, představují zcela svébytné, mistrně vystavěné, stylisticky i jazykově dokonalé útvary. Jejich ústředním tématem - tak jako převážné části Škvoreckého tvorby, je člověk usilující hájit svou nejvlastnější každodenní existenci v ohrožení totalitními režimy. V Sedmiramenném svícnu jsou to příběhy z období okupace, v nichž autorovo osobní, zaujaté svědectví (autor zde vystupuje v podobě svého literárního alter ega Dannyho Smiřického) o životě v protektorátu je konfrontováno s tragičností židovského osudu zprostředkovaného zde vyprávěním dívky Rebekky. V osmidílné dramatizované četbě na pokračování uslyšíme povídky Rebekka, Danny a můj strýček Khon, Pan doktor Strass, Pan učitel Katz, Příběh pro Rebekku, Mifinka a Bob Zabiják, Příběh o kukačce, Sára, Rebekka a Maskovaní bandité rytmu a Eine kleine jazzmuzik.

00061538.gif
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová