Josef Páleníček: Chamber Works

27. září 2022

Nahrávka, pod kterou jsou podepsáni violoncellista Jan Páleníček, pianistka Jitka Čechová, mezzosopranistka Jana Hrochová a houslista Jan Talich. Hodnocení připravil Milan Bátor.

(…) Nahrávka s komorní tvorbou Josefa Páleníčka splňuje veškerá kritéria pro to, abychom jí přiznali status po všech stránkách mimořádně zdařilého počinu. Skvělou interpretaci všech umělců doprovází v literární rovině cenný a půvabný booklet, který je graficky i obsahově nepostradatelnou součástí titulu. Nesmíme zapomenout ani na zvukovou stránku, kterou svědomitě ohlídal hudební režisér Ondřej Urban. Chvála podobným počinům, kolik dalších vynikajících českých skladatelů by si zasloužilo podobnou péči, to může být předmětem diskuse a doufejme, že hlavně aktivity jiných, podobně iniciativních českých umělců. (…)

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...