John Milton a jeho Samson bojovník

Portrét anglického barokního básníka.

Poslouchejte na Vltavě 8. listopadu 2014 v 17:30.


John Milton (9. prosince 1608 - 8. listopadu 1674) byl anglický barokní básník, známý zejména díky své epické básni Ztracený ráj. Do češtiny jeho díla jako první překládal obrozenec Josef Jungmann.

Milton se připravoval ke kariéře anglikánského duchovního. Po zdárném ukončení studia na Cambridge se odebral do venkovského sídla svého otce, aby se zde věnoval podrobnému studiu starověké i moderní teologie, historie, politiky, literatury a přírodních věd. Proto je John Milton považován za jednoho z nejvzdělanějších anglických básníků.

Milton kvůli své slepotě svůj epos Ztracený ráj a Ráj znovu nabytý pouze diktoval. Musel si tudíž pamatovat obrovské části svých básní nazpaměť, podobně jako Homér. Slepota je tématem jeho dramatické básně Samson, podle níž zkomponoval své oratorium Georg Friedrich Händel. V pořadu, věnovaném 340. výročí Miltonovy smrti, se podíváme podrobněji právě na Samsona, jenž se stal v anglicky mluvícím prostředí předmětem mnoha diskusí - například o nábožensky motivovaném násilí.


Připravil: Josef HrdličkaRežie: Jaroslava Šiktancová

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby