Johann Wolfgang Goethe: Báseň a pravda (5 částí)

02327371.png

Znalec Goethova díla i osobnosti Jiří Stromšík začíná svůj pětidílný seriál o úhelných kamenech Goethova básnického díla astrologickou fikcí z Goethova vlastního životopisu Báseň a pravda. Uvažuje o něm jako o básníkovi, v jehož díle se projevují i jeho přírodovědecké, filozofické, náboženské i společenské aktivity a zájmy.

Johann Wolfgang Goethe, básník, jehož jméno zná v Evropě každý, ale jeho dílo málokdo, o svém narození hovoří takto: „ Přišel jsem na svět ve Frankfurtu nad Mohanem úderem poledne dne 28.srpna 1749. Postavení hvězd bylo šťastné: Slunce stálo ve znamení Panny a v ten den kulminovalo; Jupiter i Venuše na ně shlíželi přívětivě, Merkur neodporoval, Saturn a Mars se chovaly lhostejně; pouze Měsíc, který byl právě v úplňku, prosazoval sílu své odražené záře tím spíše, že zároveň nastala jeho hodina planetní. Proto se protivil mému zrození, k němuž nemohlo dojít dřív, než tato hodina pominula.

Díky těmto dobrým znamením, která mi astrologové napříště velmi příznivě vykládali, jsem byl zřejmě zachován při životě, neboť neobratná porodní bába zavinila, že jsem přišel na svět jako mrtvý a stálo to mnoho námahy, abych spatřil světlo světa. Tato okolnost, která mé rodině způsobila velké starosti, však prospěla mým spoluobčanům, neboť dala mému dědečkovi, rychtáři Johannu Wolfgangu Textorovi podnět k tomu, aby zaměstnal porodního pomocníka a zavedl nebo obnovil vyučování porodních bab, což bylo mnoha dalším novorozencům ku prospěchu.“

Prostřednictvím básníkova díla nahlédneme i do jeho politických zásad a také do slavného přátelství k Schillerovi. Dostaneme se i na hranu mezi klasickým a romantickým.