Johann Sebastian Bach: Cello Suites

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Johann Sebastian Bach: Cello Suites

Nová nahrávka americké violoncellistky Alisy Weilerstein. Poslechněte si recenzi Jozefa Červenky. 

(…) Mladá violoncellistka, ktorej emocionálny prednes tradičnej i súčasnej hudby jej získal svetové renomé, je vynikajúcou interpretkou kombinujúcou technickú dokonalosť s hudobnou vášnivosťou. Jej hra vyjadruje pocity súčasného hudobníka, poučeného autentickou interpretáciou starej hudby. Je technicky dokonalá, neafektovaná a emocionálne bohatá. S obdivuhodnou bravúrou a zmyslom pre výstavbu celku zvláda architektúru tejto violoncellovej katedrály. S prehľadom odkrýva rytmické, kontrapunktické a melodické súvislosti skladateľovho zápisu a čo je dôležité – Bacha hrá skutočne celým srdcom. Napriek tomu, že sa nahrávka realizovala v štúdiu, jej technické spracovanie je skvelé. Nesnažilo sa napodobniť chrámovú akustiku, ale zvukový obraz je objektívne nasmerovaný k dokonalej zvukovej kráse. (…)

Nahrávka vychází u vydavatelství Pentatone.