„Jízda“ Filipa Černého v Galerii kritiků

20. září 2012

Galerie kritiků v Paláci Adria v Jungmannově ulic v Praze představuje nový obrazový cyklus sedmatřicetiletého malíře Filipa Černého nazvaný krátce „Jízda“.

Filip Černý studoval v letech 1995 až 2002 v ateliéru profesora Jiřího Sopka na Akademii výtvarných umění v Praze. Byl u nás jedním z prvních autorů používajících jako výrazového prostředku americkou retuš a podle historika umění Petra Vaňouse, „... vnesl do konstituce obrazu nový, době odpovídající jazyk. Jazyk, který odrážel rychlost, proměnlivost a nestabilitu doby a který byl zároveň schopen reinterpretovat díla minulosti a integrovat do malířského média bezprostřední současnost.“

Než dá Karel Oujezdský slovo malíři Filipu Černému, poslechněte si co o jeho tvorbě říkají historik umění Petr Vaňous a kurátor výstavy Karel Babíček, které Karel Oujezdský požádal o stručnou charakteristiku autorovy současné tvorby.

Výstavu „Filip Černý: Jízda“ si můžete v Galerii kritiků v Paláci Adria v Jungmannově ulici v Praze prohlédnout do 14. října.

Z dalších pražských právě otevřených výstav bychom rádi upozornili na včera zahájenou výstavu obrazů a objektů Veroniky Drahotové nazvanou „Sugar Choice“. Ta je otevřena do 4. listopadu v Prinz Prager Gallery v Osadní ulici v Praze 7-Holešovicích.

Do Galerie Vltavín na Masarykově nábřeží v Praze se můžete přijít podívat na výstavu dřevořezů, matric, asambláží a grafických zátiší malíře a grafika Františka Hodonského nazvanou „Prosluněné břehy“.

Spustit audio