Jazzofon: Klasický jazz ze Švédska

Pro mnohé posluchače bude asi překvapením, jak dávno, a přitom velice dobře, se hrál jazz ve Skandinávii. Páteční Jazzofon představí švédské orchestry z dob, kdy u nás bylo o existenci skutečného jazzu jen velmi kusé a mlhavé povědomí.

Přístup tamních muzikantů k tehdy nové hudbě byl neobyčejně aktivní, ať už se jednalo o improvizaci nebo rozmanitá obsazení orchestrů.