Jaroslav Tůma, cembalista a varhaník

Jaroslav Tůma

Varhaník, cembalista a hráč na klavichord, improvizátor, skladatel a pedagog Jaroslav Tůma absolvoval konzervatoř a Akademii múzických umění u profesorů Milana Šlechty a Zuzany Růžičkové. Na AMU také sám od roku 1990 vyučuje.

Vysíláme 30. června v 9:50.Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Rád koncertuje na historických nástrojích či jejich kopiích. Ve svých recitálech ale také pravidelně uvádí hudbu 20. století a je proslulý jako skvělý improvizátor. Procestoval většinu států Evropy, koncertoval ve Spojených státech amerických, v Japonsku a Singapuru. Zajímá se také o historické varhany, jejich restaurování, zvukové dokumentace apod. a pro Českou televizi natočil a komentoval jedenáctidílný seriál právě na toto téma.

Pravidelně spolupracuje také s Českým rozhlasem. Jaroslav Tůma se při svém širokém záběru významně uplatňuje i jako skladatel: V roce 2015 je na festivalu Smetanova Litomyšl premiérováno hudebně taneční představení Vyvolený na motivy Thomase Manna, ke kterému upravil text a vytvořil hudební podklady pro kolektivní improvizaci na motivy klávesových skladeb ze 14. až 16. století. 3. 7. ho pak čeká v Týnském kostele v Praze recitál na festivalu PROMS.

K tomu všemu vyučuje, zasedá v mezinárodních porotách nebo vede letní kursy. Na pražském recitálu uvede mj. své skladby na téma V. A. Michny, s nimiž mu vyšlo CD. Kromě toho natočil další CD v Německu. Z nich posluchači samozřejmě uslyší ukázky.

Telefonické spojení do studia je 221 553 223.Dotazy můžete psát na e-mail: reflektor@rozhlas.cz.

Archiv odvysílaných pořadů.

 

Pošlete moderátorovi svůj dotaz na hosta