Jaromír Ptáček: Šnek na visuté hrazdě

02254464.jpeg

Hra Šnek na visuté hrazdě vypráví o jistém A. S., který byl krátce po propuštění z vězení zavražděn v kavárně. Seděl u okna a psal lístek ženě, s kterou se chtěl sejít. Náhle se z ulice ozve výstřel a A. S. padá mrtev k zemi. Venku odjíždí auto.

Vraždu A. S. rutinním způsobem přešetřuje komisař, muž který zasvětil svůj život službě v úřadu a odřekl se lidských vazeb, ale vše se proti němu spikne a věci dostanou docela jiný spád.

Ptáček hru napsal v roce 1962, tedy v době, kdy jako vedoucí dramaturgie rozhlasových her hodlal nastartovat stylově jasně profilovanou tvorbu a svými texty chtěl jít příkladem. Režisér Josef Červinka ji natáčel od podzimu 1962 do jara 1963. Do vysílání měla jít v dubnu toho roku, ale zřejmě ještě někdo zapochyboval, jak to vlastně Ptáček myslí, a premiéra se odložila. Nakonec ji posluchači uslyšeli 19. února 1964 a pod méně vyzývavým názvem Případ. Hlavní postavu Komisaře, jehož hlavním zájmem je dožít se bez rizika penze, ztělesnil tehdy osmatřicetiletý (!) Jiří Adamíra, postavu A. S. hrál Zdeněk Ornest, dívku, která se stane spouštěcím momentem komisařova letu na visuté hrazdě, Blažena Holišová. Červinka sám se ujal postavy poručíka Julia. Bohužel jejich herectví ani um režiséra už neposoudíme. Nahrávku smazal normalizační rozhlas spolu s ostatními Ptáčkovými hrami v roce 1976.

02254467.jpeg

Text si našel cestu do dramaturgie západoněmeckého Westdeutscher Rundfunk a stal se zprávou o životě za železnou oponou. Ale to samo by ještě neznamenalo nic, kdyby hra nekorespondovala se světem, v němž žijeme dnes. Ptáček zobrazil totalitní režim jako prostředí s oslabenou morálkou a extrémními důrazy na pragmatické momenty rozhodování.

Režisér Petr Mančal ke hře z roku 1962 přistoupil jako k současnému textu a podtrhl téma sporu mezi pragmatismem a idealismem v každém z nás. V hlavních rolích uslyšíte Ivana Řezáče, Kláru Sedláčkovou-Oltovou, Pavla Kříže, Jiřího Ornesta a mnoho dalších. Premiéru Český rozhlas 3 – Vltava vysílá 8. 2. ve 21:30.