Jan Amos Komenský: Listy chudých

12. listopad 2020

První z Listů do nebe, v němž si chudí lidé stěžují Kristovi na svůj úděl a na útisk, kterého se jim dostává ze strany bohatých. V podání Josefa Somra poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Účinkuje: Josef Somr
Připravil: Václav Cibula
Režie: Jan Tůma
Natočeno: v roce 2001

Jan Ámos Komenský je charakterizován v naší historii jako vychovatel a učitel národů, podle něhož už v době po třicetileté válce mnohé evropské země reformovaly své školství, zakládaly mateřské školy a organizovaly vědecké ústavy a akademie. Komenský žádal, aby vzdělání bylo otevřeno všem mladým lidem bez rozdílu.

Už na počátku své mnohostranné činnosti napsal spis Listové do nebe, které vyšly roku 1619 a patří k jeho prvotinám napsaným v českém jazyce. Komenský se zde vyslovuje především proti utiskování lidí bez majetku a chce být jejich mluvčím. Jedinou formu své obžaloby sociálních nerovností a nespravedlností vidí pak v odvolání k nejvyššímu božství. Z jeho spisu jsme vybrali První list chudých, v němž je Komenského kritika dobových sociálních poměrů vyjádřena nejúplněji.

autoři: Václav Cibula , Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio

Související