Jaký je vztah výtvarného umění a krajiny, nebo jak umění reaguje na dobu antropocénu?

Na toto téma diskutuje Petra Švecová s Dagmar Šubrtovou, výtvarnou umělkyní a kurátorkou, a s Milošem Vojtěchovským, pedagogem, kurátorem a zvukovým umělcem.

autor:Petra Švecová
  • Výtvarné umění
  • Publicistika