Jak správně pomáhat a chránit. O vzniku instituce policie v Čechách

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pozorovat, popsat, stvorit, výřez obalu

V rozhovoru o historii veřejné správy v rukách policie, jejím institucionálním vývoji a o vytváření úřední komunikační sítě, dávných, ale i současných identifikačních praktikách bude hovořit historik Pavel Himl, odborník na evropské dějiny raného novověku v historicko-antropologické perspektivě, a také autor nedávno vydané knihy nazvané "Pozorovat, popsat, stvořit: Osvícenská policie a moderní stát 1770-1820". Rozhovor s ním vedl Petr Šmíd.

Počátek moderního státu je obvykle spojován s osvícenstvím a myšlenkami francouzské revoluce. Na přelomu 18. a 19. století ho provází i vznik jedné (pro fungování státu zásadní) instituce. Jde o policii. O tom jak se v Čechách na přelomu 18. a 19. století tento úřad utvářel, hovoří Petr Šmíd s Pavlem Himlem z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Historik Pavel Himl, odborník na Evropské dějiny raného novověku v historicko-antropologické perspektivě je také autorem nedávno v nakladatelství Argo vydané knihy nazvané „Pozorovat, popsat, stvořit: Osvícenská policie a moderní stát 1770-1820“.

Publikaci doporučuje nakladatel v anonci: „Zatímco dosavadní literatura se věnovala především kontrole a represi, jejímž prostřednictvím habsburská monarchie reagovala na společenský vývoj po Francouzské revoluci, předmětem zájmu této knihy je policie ve smyslu rodící se veřejné správy, která vědění o obyvatelstvu státu vytvářela, zároveň však na jeho základě život obyvatel regulovala a také stimulovala. Ve Vídni, Praze i v menších českých městech sleduje práce kromě institucionálního vývoje policie především genezi úřední komunikační sítě, identifikační praktiky, ale také to, jak se prostřednictvím dohledu (re)definoval ´veřejný pořádek´ či ´veřejná mravnost´.“