Jak číst rychle?

26. červenec 2012

Pokud vás trápí úvodní otázka, nezoufejte. Ve čtvrteční Čajovně se dozvíte řadu informací o technikách rychlého čtení. Pořad je reprízou z ledna letošního roku.

Do studia přišel PhDr. Richard Papík, Ph.D., který od roku 1994 působí v Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy - nejprve jako vysokoškolský učitel, v letech 2000 až 2002 byl zástupcem ředitele, od roku 2002 do současnosti je ředitelem. Do roku 1994 pracoval deset let v oblasti VTEI (vědecké, technické a ekonomické informace) a v období 1994 až 2000 byl také informačním specialistou společnosti Medistyl Praha.

Odborně je zaměřen zejména na rešeršní metody, online systémy a informační podporu vědy a výzkumu. Jeho vedlejším zájmem je problematika kognitivních aspektů percepce informací, a to od oblasti human-computer interaction až po problematiku čtení. Je řešitelem nebo účastníkem grantů a projektů. Je také členem Ústřední knihovnické rady ČR (při MK ČR), Rady Knihovny Akademie věd ČR, Vědecké rady Národní knihovny ČR, Vědecké rady Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Oborové rady informační vědy FF UK, Rady Národní lékařské knihovny ČR, místopředsedou České informační společnosti a členem redakčních rad dvou odborných časopisů.

02531399.jpeg

K tématu Čajovny říká: Mé první setkaní s rychlým neboli racionálním čtením proběhlo na střední škole v patnácti letech díky profesorce literatury a českého jazyka a přečtení publikace o rychlém čtení německého autora Wolfganga Zielkeho. Ještě blíže jsem se s efektivním čtením seznámil na vysoké škole díky PhDr. Lidmile Vášové, která mne vyučovala a profesionálně se zajímala o psychologii čtenáře a uživatele informací a bibliopedagogiku.

Problematiku dále studoval prostřednictvím časopiseckých studií nebo knih (mj. Lidé a informace Doc. Vladimíra Smetáčka). Na konci 80. let jsem si také zkusil kurz rychlého čtení Ing. Davida Grubera. V mé profesi se to stalo jakýmsi vedlejším, ale oblíbeným zájmem, spíše koníčkem.

autor: krs
Spustit audio