Hodinky

19. březen 2013
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Hodinky (ilustr. foto)
0:00
/
0:00

Jiří Adámek

Obraz hledání. Další z originálních zvukových etud Manželské minutky. V režii autora účinkují Vendula Štíchová a Pavol Smolárik.

ON: 1. (navenek laskavě – přitom čím dál ostřejší obviňování ženy; výrazně rytmická mluva, mezi řádky žádné pauzy)

Kde mám hodinky?
Proč tu nejsou moje hodinky?
Kam jsem si mohl dát hodinky?
(velmi rychle jakoby mimochodem)
Musely by – tady by musely ležet!
Nevíš kde mám hodinky?
Nevíš kam jsem dal hodinky?
Nevidělas někde moje hodinky?
Nedávalas někam moje hodinky?
Neuklidilas mi někam moje hodinky?
Celý den jsi ani jednou neviděla moje hodinky?
Nenapadá tě že bys měla někdy v ruce moje hodinky?
Nevzpomínáš si na to že bys někam strčila moje hodinky?
Mohla jsi z nějakého důvodu i když už si to nepamatuješ potřebovat moje hodinky?

2. (pokračuje čím dál melodizovaněji, úplně bez pauz, s využitím rytmických možností textu, s klidem – jakoby proti obsahu slov)

to tedy nechápu kde by mohly být, kam bych já je tedy asi dával, to mi tedy vysvětli kam bych já je tedy asi dával, prosím tě proč bych já je dával někam jinam než je každý den dávám, dával jsem je snad někdy někam jinam než na tuhle poličku? zažila jsi že bych je dal někdy někam jinam než na tuhle poličku? pochop přece proč bych je dával někam jinam? copak já bych je dával někam jinam než tam kam je dávám odjakživa bez výjimky každý den, když se vracím každý den, když se vracím domů každý den, když se vracím domů ze světa kde se den co den bez ustání počítá čas?

ONA: (Začne až v druhé části jeho textu, její text postupně nabírá na významu a Jeho projev ustupuje do pozadí; pomalu, slabiku po slabice, litanicky, vysokým hlasem na jednom tónu)

miláčku neukládej na má bedra břímě svých vlastních hodinek takovou úlohu na sebe nemohu vzíti hodinky muže svého ani hodinky otce svého ani hodinky bratra svého ani hodinky syna svého ani hodinky jiného bližního svého nemohu já lehkověrná střežiti před veškerým protivenstvím chrániti hodinky tvé na umývadlé

ON: (do ticha) co? na umyvadle? jak se to mohlo stát?


Osoby a obsazení
Ona:
Vendula Štíchová
On: Pavol Smolárik

Autor a režie: Jiří Adámek
Dramaturgie: Kateřina Rathouská
Zvuková a hudební spolupráce: Ladislav Železný
Produkce: Iveta Tomášková, Radka Tučková


>> Zpět na hlasování

autoři: Klára Novotná , Jiří Adámek
Spustit audio