Goethův Faust v cyklu Důvěrná sdělení

Johann Wolfgang Goethe na portrétu J. K. Stielera v roce 1828

Faust – snad každý jej zná. Jedni jako toho, kdo se spolčil s čertem, jiní jako návštěvníka Prahy, který vyletěl stropem, další jako intelektuála, který se nemůže nasytit věděním a mocí, či jako svůdce, který má na svědomí ubohou Markétku. Tolik tváří, a přece jedna postava.

Podobně tomu je u mytologických figur – a Fausta skutečně můžeme vedle Dantovy Božské komedie, Dona Juana nebo Dona Quijota počítat k evropským mýtům. Legenda je německého původu, ale v Čechách je všeobecně známá. Dočkala mnoha zpracování v literatuře.

02454510.jpeg

Jedním z nejstarších zpracování je německá verze z roku 1578 - Historie dr. Johanna Fausta. Známe Tragickou historii doktora Fausta od anglického alžbětinského dramatika Christophera Marlowa, zásadní význam mají románová zpracování, například Thomase Manna či román Michaila Bulgakova Mistr a Markétka, doktor Faust je významnou postavou her lidových loutkářů, které začlenil do svého zpracování ve filmu Lekce Faust Jan Švankmajer. S faustovskými motivy si hraje i česká moderní dramatika, za všechny připomeňme alespoň Jiřího Suchého a Václava Havla.

Goethův Faust je vlastně jakási encyklopedie světového divadla. Někde se nejen veršem, ale celkovým stylem blíží antické tragedii nebo středověké mysterijní hře, jinde zas sevřenému tvaru klasicistního dramatu, případně otevřené formě alžbětinského divadla. Vzniká tak neobyčejně plastický obraz děje, odstíněných charakterů, situací a peripetií. Oběma díly Goethova Fausta nás provede germanista Štěpán Zbytovský.