Generace skrze mikrofony. Záznam koncertu oceněných prací mladých skladatelů

20. prosinec 2020

„Společenství, umění a inspirace – toť je soutěž GENERACE – mezinárodní soutěž skladatelů do třiceti let.“ Tento slogan visí na webových stránkách Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, který jedinou skladatelskou soutěž mladých tvůrců ze zemí Visegrádské čtyřky organizuje.

PROGRAM
Patrik Kako: Wenn ich schriee
Márton Szőcs: Hangzók
Soňa Vetchá: Paleta frekvencí
Jiří Trtík: Kandinsky Paintings.
Samuel Hvozdík: In Finitum
Moderuje: Renáta Spisarová
Záznam vystoupení ze dne 24. 11. 2020 ze sálu Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Leoše Janáčka připravila TS Hudba.

Přes všechna omezení roku 2020 se koncert oceněných prací nakonec konal, i když v posunutém termínu a jen pro rozhlasové mikrofony. Futurissimo z 20. prosince 2020 tak nabízí unikátní nahrávky oceněných skladatelů: Patrika Kako, Mártona Szőcse, Soni Vetché, Jiřího Trtíka a Samuela Hvozdíka.

Zmínění skladatelé poslali své práce mezinárodní porotě v čele se skladatelem Milanem Báchorkem do konce ledna 2019. Na jaře téhož roku porota zasedla, rozhodla a následující rok se měl uskutečnit koncert vítězných prací. Poprvé v historii soutěže, která se bude konat po desáté, se tak nestalo před veřejností. Přesto Ostravští komorní sólisté, které vedl v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě dirigent Tomáš Stanček, nové skladby nastudovali a jejich autoři tak byli odměněni nejen finančně: provedením svých kompozic pro Český rozhlas Vltava. V takové situaci plní veřejnoprávní média zvlášť nenahraditelnou službu.

GENERACE – mezinárodní soutěž skladatelů do třiceti let

V Generaci se setkávají dvě věkové kategorie: v jedné soutěží studenti do 21 let věku, ve druhé už často absolventi uměleckých škol a tato starší kategorie je zastropena třicítkou. Jak ukázaly výsledky Generace 2019, ne vždy má soutěž vítěze  skladatelé se tak tentokrát dělili o druhá a třetí místa, další získali místa čestná. Práce s hudebním materiálem na základě adaptace (Kako), kódování stejného textu v Samohláskách (Szöcs), psychoakustická studie v „Paletě frekvencí“ (Vetchá), inspirace Kandinského obrazy/myšlenkami (Trtík), svobodná práce s libovolným „hudebním objektem“ (Hvozdík) – to vše obsahují umělecké práce Generace 2019. Ta s letopočtem 2020 své oceněné už zná také, tedy za všechny aspoň dvě jména: vítězem kategorie do 21 let se stal Jan Kotyk, té starší pak Balász Kecskés D. Oceněné práce uslyší v roce 2021, doufejme, už také publikum.

Spustit audio