Fresh Eye: Mají obrazy vždycky pravdu?

13. březen 2016

Narodíme se a díváme se. Řeči se musíme chvíli učit, obrazy, byť zezačátku rozmlžené, před námi vyvstávají okamžitě. Znamená vidět automaticky i rozumět? Je radno věřit všemu, co vidíme na vlastní oči? Jinými slovy, jsou obrazy transparentní?

Není to tak docela jednoduché, říkají vědci, kteří se věnují studiu vizuální kultury. Vnímání toho, co vidíme, bezprostředně ovlivňují naše emoce a paměť, díváme se v podstatě přes emočně paměťový filtr, důležitý je kontetx, ve kterém obraz vidíme, svou roli hraje i forma daného obrazu, jestli jde o jedinčenou malbu nebo xtou kopii. Visual studies, vizuální studia, vizuální kultura, to jsou pojmy, pod kterými se skrývá ne zcela jasně definovaný obor, možná spíš přístup ke světu, který se mnoha obory může prolínat. Na české scéně se vizuální kulturou už pátým rokem zabývá projekt Fresh Eye. Jeho zakladatelka Adrea Průchová byla hostem nedělní Čajovny.

03585104.jpeg

Obraz versus smrt, Obraz versus vůdce, Obraz versus národní identita. To jsou některé z desítky témat, na které se Fresh Eye zaměřuje ve svých přednáškových večerech. „Koncept je vždycky stejný – zveme jednoho teoretika, který téma zasadí do kontextu, pak vystoupí někdo z praxe – umělec, grafický designér, fotograf - a na závěr představí svoje aktivity člověk, který vede nějakou organizaci, sdružuje lidi kolem daného tématu, má nějaký zajímavý projekt.,“ popisuje strukturu večerů Andrea Průchová. Každý přednášející má prostor dvaceti minut a svoje myšlenky demonstruje slovy i fotkami nebo videem, na závěr pak dojde na společnou debatu. Fresh Eye probíhá jednou měsíčně v pražských Vysočanech, aktuální téma Obraz versus luxus je připraveno na úterý 15. března. Záznamy všech přednášek najdete i na webu.

Podívejte se na záznam přednášky Kateřiny Havlíkové, která na Fresh Eye mluvila o hnutí Urbex.Kromě pořádání tematických večerů se pod hlavičkou Fresh Eye rozjíždějí i vzdělávací aktivity. Andrea Průchová se před nedávnem vrátila z USA, kde v rámci Fulbrightova stipendia téma vizuální kultury dál zkoumala. I o své americké zkušenosti promluvila v Čajovně.

Literatura k tématu v češtině:L. Cartwright, M. Sturken: Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009N. Mirzoeff: Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012L. Kesner: Vizuální teorie. Brno: H&H, 2005J. Aumont: Obraz. Praha: NAMU, 2010J. Berger: Způsoby vidění. Praha: Labyrint, 2016 (v tisku)W.J.T. Mitchell: Teorie obrazu. Eseje o verbálních a vizuálních reprezentacích. Praha: Karolinum, 2016 (v tisku)

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová