Festival …příští vlna/next wave… alias „Nextka“. Platforma pro angažované a alternativní divadlo funguje už víc než čtvrt století

27. září 2019

Přitahuje jevy odstředivé, periferní nebo podzemní, překračuje dosud „zřejmé“, většinou jen konvencí udržované druhově-žánrové hranice, jako je happening, akční umění, instalace, site specific, nová média, ale i paradivadelní projevy, rituály a ceremonie. Řeč je o festivalu …příští vlna/next wave…

V dramaturgii festivalu je čím dál patrnější tendence uvádět sevřené dramaturgické celky angažovaného divadlo. Vedení festivalu iniciuje vznik nových projektů, pomáhá zaštítit mladé umělce různých oborů a představuje jiné než primárně divadelní prostory. Letošní motto setkání divadelní alternativy zní Odsouzen ke svobodě, které vysvětluje Lenka Dombrovská. „Tímto mottem se vztahujeme ke třicetiletému výročí od sametové revoluce. Zároveň ale chceme ukázat, že na jiných místech světa ještě vládne nesvoboda. Proto se v programu objevují inscenace, které se svým obsahem vztahují k totalitním režimům, kupříkladu v Číně, v Rusku nebo Iráku.“

Chceme ukázat, že na jiných místech světa vládne nesvoboda, kupříkladu v Číně, v Rusku nebo Iráku.

Lenka Dombrovská

 Tutáč

Nové projekty v nedivadelních prostorech

Festival iniciuje i vznik nových projektů a inscenací. Příkladem je letošní zahajovací představení inscenace Tumor – karcinogenní romance, což je audiovizuální fyzická site-specific performance, která vzešla ze spolupráce mezinárodního souboru T.I.T.S. (pod vedením Nely Kornetové) s A Studiem Rubín a Studiem Alta. Premiéra byla uvedena v syrových prostorách pražské Invalidovny. „Mě i dramaturgyni a autorku hry Dagmar Radovou téma rakoviny zajímá. Dotýká se nás osobně, protože obě máme přímou rodinnou zkušenost s touto nemocí. Pro tuto inscenaci jsme vycházely z tvrzení, že každá doba má svou nemoc a my pokládáme rakovinu za nemoc dnešní doby. Zkoumáme, co to vypovídá o naší společnosti,“ říká Nela Kornetová.

Pokládáme rakovinu za nemoc dnešní doby.
Nela Kornetová

Inscenace Tumor – karcinogenní romance

Angažované divadlo

Společensky angažované divadlo přivezl na pražský festival …příští vlna/next wave… soubor Prešovské národné divadlo. Což není, jak by se na první pohled mohlo zdát, státem, regionem ani městem zřizované divadlo, ale nezávislý profesionální soubor, který vznikl v roce 2013 v Prešově. Koncept byl uměleckou vizí dramatičky Michaely Zakuťanské a režisérky Júlie Rázusové. Prešovské národné divadlo vytváří prostor pro svobodnou tvorbu umělců, kteří pocházejí z východního Slovenska nebo jsou s Prešovem spjati. Inscenují zde projekty, které mají společenská, generační a sociologická témata. Taková v sobě pojímá i inscenace Moral Insanity, autorské monodrama Petra Brajerčíka, které vzniklo v režii Júlie Rázusové na motivy románu Umberta Eca Pražský hřbitov. V knize autor pojednává o cestě ke vzniku podvodného dokumentu – antisemitského falza Protokolu sionských mudrců – který sloužil jako záminka a zdůvodnění antisemitismu na počátku 20. století. „Společně s režisérkou Júlií Rázusovou jsme se rozhodli věnovat tématu hoaxů a konspiračních teorií. Chtěli jsme zkoumat, jak takové teorie vznikají, jak se šíří falešné zprávy a jak souvisí s politikou. S tím souvisí i šíření nenávisti, čímž se dostáváme obloukem i k obsahu knihy Umberta Eca,“ dodává Petr Brajerčík.

Společně s režisérkou Júlií Rázusovou jsme se rozhodli věnovat tématu hoaxů a konspiračních teorií.

Petr Brajerčík

Papírrr

…příští vlna/next wave… jako platforma pro prezentaci českého divadelního okraje

Co taková platforma pro české divadlo znamená dnes? Má ještě čím překvapovat a inspirovat? To jsou otázky pro divadelního publicistu Dominika Melichara, šéfredaktora festivalového zpravodaje Tsunami. „Pro mě má festival …příští vlna/next wave… zásadní rozměr nejen v prezentaci společensky angažovaného divadla, ale především v tom, že vystupuje mimo divadelní budovy, do veřejného prostoru, ke kterému se vážou další společenské a jiné kauzy. Tímto gestem pro mě divadlo v rámci festivalu nabývá nový rozměr,“ svěřil se Dominik Melichar.

Spustit audio