Efektivnější řešení pro naše životy. Ocenění Designéra roku si letos odneslo politicky i ekologicky odpovědné studio Formafantasma

19. leden 2021

Andrea Trimarchi a Simone Farresin začali společně pracovat při studiích na slavné akademii designu v Eindhovenu. Od počátku vnímali design jako nástroj, kterým mohou komentovat společenská dění, sociální problémy, příběhy či přírodní a historické fenomény, podstatu materiálů a propůjčovat tak předmětům zcela nové funkce a významy.

Ve svém společném diplomovém projektu Moulding Tradition z roku 2009 se designéři zabývali tradičním sicilským řemeslem, konkrétně zpracováním keramiky Teste de Morte, nádobami ze 17. století, na nichž se objevovaly groteskní portréty Maurů. Použitím tohoto motivu a aplikace portrétů současných reálných afrických uprchlíků směřujících přes Sicílii do Evropy se pokoušejí skrze historické tradice komentovat aktuální dění a zamýšlí se nad problematikou italské, respektive imigrační politiky.

Portrét studia Formafantasma

Od té doby už uběhlo více jak 10 let a studio si vydobylo výsadní postavení na globální scéně. Magazín Wallpaper loni zaujala především jejich výstava Cambio v londýnské galerii Serpentine. Studio tam představilo výsledky svého komplexního výzkumu dřeva a lesního hospodářství. Formafantasma se stalo teprve třetím designérským uskupením vůbec, kterému se otevřely sály této významné londýnské instituce zaměřené výhradně na volné výtvarné umění.

Studio Formafantasma. Kolekce nábytku Craftica pro značku Fendi

Ostatně v tvorbě Formafantasmy se obě polohy výrazně prolínají a jejich současné projekty připomínají spíše konceptuální umělecké instalace nebo politicky agitační umění než klasické designérské produkty. Tak například v kolekci Botanica využili přírodní polymery, z nichž vytvořili zcela nové materiály podobné plastům. Naopak jejich projekt Ore Stream z roku 2017 se například zabýval recyklací drahého počítačového hardwaru do podoby vysoce estetických interiérových objektů.

Ve své zatím poslední výstavě Cambio se designéři zaměřili na komplexní zmapování současné těžby dřeva a jejího vlivu na společnost. Celá expozice připomínala spíše výzkumný projekt, který doprovázelo mnoho rozhovorů s jednotlivými odborníky, příklady z praxe, vzorky nejrůznějších dřev i historické reference a řemeslné předměty ze dřeva. Jednou z nejzajímavějších sekcí výstavy byla ukázka nejrůznějších dřevěných produktů prodávaných ve Velké Británii. Designéři všechny analyzovali a zamysleli se nad jejich etičností a ekologičností v souvislosti jakým způsobem a z jakého materiálu byly vyrobeny. Veškeré exponáty byly vystaveny na speciálním mobiliáři vyrobeným ze stromů poškozených při vichřicích ve Val di Fiemme v italských Alpách v roce 2018.

Studio Formafantasma. Kolekce nádob Botanica

Díky své politické a společenské odpovědnosti otevírá studio Formafantasma svět designu dokořán a stejně tak jako věřili modernističtí idealisté ve dvacátých letech, že design může pomoci zlepšit naše životní prostředí a vytvořit spravedlivou a demokratickou společnost, zabývají se tímto tématem Andrea Trimarchi a Simone Farresin i dnes. Místo návrhů moderních židlí a stolů k tomu ale používají komplexní výzkum, data a jejich atraktivní výtvarné zpracování. Studio Formafantasma představuje nový typ designéra, který může místo krásných věcí analyzovat data a na základě nich hledat efektivnější řešení pro naše životy.

autor: Adam Štěch
Spustit audio

Související