Do klubka jsem písně svinul… Rozhlasová koláž o finském eposu Kalevala v Pátečním večeru

28. duben 2016

Páteční večer na Vltavě bude věnován finskému národnímu eposu Kalevala, sestavenému Eliasem Lönnrotem z karelských lidových zpěvů. Cesta povede do hloubi věků na daleká severní vřesoviště za bájnými hrdiny a obyvateli temné říše Pohjoly, ale i do současnosti, neboť oněch 50 run ovlivňuje finskou kulturu stále.

Vysíláme 29. dubna ve 20:00.

„Když se člověk začte, zjistí, že Kalevala je především krajinou. Krajinou, která je jakýmsi literárním, částečně symbolickým předobrazem Finska, jakým se má v polovině 19. století stát; to znamená zemí vzkvétající, prosperující, zemí, jejímiž obyvateli jsou lidé, kteří si dokáží poradit se starostmi všedního života, kteří jsou moudří a vědí, kde moudrost hledat, kteří mají bohatou historii a kteří velmi družným způsobem, v pospolitosti, tvoří svoji budoucnost,“ říká na úvod pořadu o finském národním eposu Jan Čermák.

Kalevala – monumentální dílo, vyšlo v roce 1849 jako výsledek mnohaletého úsilí lékaře, lingvisty, sběratele, básníka Eliase Lönnrota. Ten v polovině 19. století neúnavně objížděl (na lyžích) nebo pěšky absolvoval cesty po finském venkově a tady zaznamenával vyprávění runopěvců. To pak různě pořádal, dotvářel (ve snaze uchovat bohatství písní, kterým hrozí zánik) a posléze vydal. Už v roce 1894 vyšla Kalevala i česky, a to zásluhou spisovatele Josefa Holečka, který se kvůli tomu, aby mohl dílo přeložit, sám naučil finsky, a jeho překlad je dosud v češtině jediný (a dlouho nejspíš ještě jediný bude).

V roce 2014 vyšlo zásluhou prof. Jana Čermáka (také jako výsledek několikaletého úsilí) překrásně vypravené, více než tisícistránkové komentované vydání Kalevaly a právě prof. Čermák je průvodcem Pátečního večera na Vltavě, věnovaného Kalevale. Řeč bude o kalevalském prostoru a času, o hrdinech eposu a době, ve které vznikal, o úskalích překladu a zároveň jeho jedinečnosti, o magických předmětech i symbolech, o jednotlivých vrstvách textu, kterými se při jejich výkladu můžeme dostat až k hloubkám „bájeslovným“.

Kalevala je zároveň dílem, které ovlivnilo další oblasti umění – inspirovali se jí malíři, hudební skladatelé, filmaři, spisovatelé. O inspiracích literárních a výtvarných pohovoří v pořadu Lenka Fárová a Michal Švec, hudební ukázky vybíral Kari Senius, o grafické podobě posledního vydání Kalevaly promluví Jan Franta. Ukázky z eposu čtou Dana Černá, Lukáš Hlavica, Jiří Hromada a Miroslav Táborský. Technická spolupráce mistr zvuku Jiří Flossmann, pořad připravila Vladimíra Bezdíčková.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...