Do klubka jsem písně svinul… Rozhlasová koláž o finském eposu Kalevala v Pátečním večeru

28. duben 2016

Páteční večer na Vltavě bude věnován finskému národnímu eposu Kalevala, sestavenému Eliasem Lönnrotem z karelských lidových zpěvů. Cesta povede do hloubi věků na daleká severní vřesoviště za bájnými hrdiny a obyvateli temné říše Pohjoly, ale i do současnosti, neboť oněch 50 run ovlivňuje finskou kulturu stále.

Vysíláme 29. dubna ve 20:00.

„Když se člověk začte, zjistí, že Kalevala je především krajinou. Krajinou, která je jakýmsi literárním, částečně symbolickým předobrazem Finska, jakým se má v polovině 19. století stát; to znamená zemí vzkvétající, prosperující, zemí, jejímiž obyvateli jsou lidé, kteří si dokáží poradit se starostmi všedního života, kteří jsou moudří a vědí, kde moudrost hledat, kteří mají bohatou historii a kteří velmi družným způsobem, v pospolitosti, tvoří svoji budoucnost,“ říká na úvod pořadu o finském národním eposu Jan Čermák.

Kalevala – monumentální dílo, vyšlo v roce 1849 jako výsledek mnohaletého úsilí lékaře, lingvisty, sběratele, básníka Eliase Lönnrota. Ten v polovině 19. století neúnavně objížděl (na lyžích) nebo pěšky absolvoval cesty po finském venkově a tady zaznamenával vyprávění runopěvců. To pak různě pořádal, dotvářel (ve snaze uchovat bohatství písní, kterým hrozí zánik) a posléze vydal. Už v roce 1894 vyšla Kalevala i česky, a to zásluhou spisovatele Josefa Holečka, který se kvůli tomu, aby mohl dílo přeložit, sám naučil finsky, a jeho překlad je dosud v češtině jediný (a dlouho nejspíš ještě jediný bude).

V roce 2014 vyšlo zásluhou prof. Jana Čermáka (také jako výsledek několikaletého úsilí) překrásně vypravené, více než tisícistránkové komentované vydání Kalevaly a právě prof. Čermák je průvodcem Pátečního večera na Vltavě, věnovaného Kalevale. Řeč bude o kalevalském prostoru a času, o hrdinech eposu a době, ve které vznikal, o úskalích překladu a zároveň jeho jedinečnosti, o magických předmětech i symbolech, o jednotlivých vrstvách textu, kterými se při jejich výkladu můžeme dostat až k hloubkám „bájeslovným“.

Kalevala je zároveň dílem, které ovlivnilo další oblasti umění – inspirovali se jí malíři, hudební skladatelé, filmaři, spisovatelé. O inspiracích literárních a výtvarných pohovoří v pořadu Lenka Fárová a Michal Švec, hudební ukázky vybíral Kari Senius, o grafické podobě posledního vydání Kalevaly promluví Jan Franta. Ukázky z eposu čtou Dana Černá, Lukáš Hlavica, Jiří Hromada a Miroslav Táborský. Technická spolupráce mistr zvuku Jiří Flossmann, pořad připravila Vladimíra Bezdíčková.

Spustit audio