Den s češtinou na Vltavě

31. říjen 2015

Věnovat den češtině jaksi zákonitě nabízí příležitost k návštěvě dvou akademických pracovišť, Ústavu pro český jazyk a Ústavu pro českou literaturu. Kde jinde se ptát na vztah jazyka, literatury a nových médií, na staré vokabuláře i stoleté básnické spisy, které můžeme najít „na internetu“ právě díky zanícení pilných „akademiků“.

Vokabulář webovýOd listopadu 2006 internetová aplikace nazvaná Vokabulář webový postupně zpřístupňuje textové, obrazové a zvukové zdroje k poznání historické češtiny. Tvůrcem a provozovatelem Vokabuláře je Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR poskytující tak zájemcům o historickou češtinu především informace o její slovní zásobě.

03500915.jpeg

Listovat a vyhledávat je možné ve slovnáři, slováři i tezaurech. Najdeme zde například „Slovář český, to jest slova některá česká jak od Latinářův, tak i od Němcův vypůjčená, zase napravená a v vlastní českou řeč obrácená k užívání milovníkův české řeči“ Jana Františka Josefa Ryvoly, v němž snadno dohledáme několik převratných a zásadních obratů, třeba slova „litera“ se přece jazyka milovný pisatel vyvaruje, má-li příležitost napsat „zwučka neb slowka“.

Do Ústavu pro jazyk český se vydal Petr Gojda, aby připravil pořad o směřování dnešní textologie a důvodech, proč je důležité mít kritická vydání a co vše z nich lze načerpat.

Báseň, počítač a literatura v sítiA protože je užitečné znát nejen formální zákonitosti a jazykové „zásobníky“, pro změnu do Ústavu pro českou literaturu se vypravila Milena M. Marešová, aby zjistila, jak se píše, a především, jak a kde je současná česká literatura dostupná v elektronických zdrojích.

Mezi projekty Ústavu je totiž několik zaměřených na zpřístupnění celků literárních děl (Edice E); Slovník české literatury po roce 1945 je vedle tištěného Lexikonu české literatury jednou z prvních příruček dostupných pouze po internetu. A Versologické oddělení ÚČL připravilo Korpus českého verše nebo Českou elektronickou knihovnu. Právě u práce Versologického týmu se na chvíli zastavíme, protože není obvyklé, aby akademik, odborník na poezii 19. století byl také schopným programátorem. Petr Plecháč v sobě obě nadání spojuje, což v pořadu s nadšením prezentuje jeho kolega, Robert Kolár. Od něj uslyšíte nejen o dějinách české versologie, ale především o Gunsticku, Hexu nebo Babelu, počítačových interaktivních aplikacích, díky nimž můžete téměř jako v detektivní hře procházet pláněmi i kouzelnými zákoutími českého verše.

Druhým hostem pořadu je literární historik a kritik Karel Piorecký, rovněž pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR, který poutavě hovoří o „literatuře v síti“, přičemž se obratně pohybuje v nejistém prostoru nových médií. Jaký vztah mají čeští literáti k „virtuálnímu světu“, nakolik je jejich tvorba objevná, experimentální a jaké mají v tomto ohledu rezervy? A vzešlo už odtud „zásadní dílo“ současné prózy nebo poezie? Odpovědi vám nabídneme v sobotním dopoledni.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...