Tajemství domů: Arcibiskupský palác v Olomouci. Místo, kde na trůn nastoupil František Josef I.

Cyklus o významných stavbách, které vstoupily do historie, pokračuje návštěvou Arcibiskupského paláce v Olomouci, oficiálního sídla olomouckých biskupů a od konce 18. století arcibiskupů.

Vysíláme 29. dubna v 9:00.

Palác je místem, kde na trůn nastoupil František Josef I. a před bitvou u Slavkova se zde radil rakouský císař s ruským carem. V arcibiskupském paláci například pobývali císařovna Marie Terezie (v letošním roce si připomínáme 300 let od jejího narození), papež sv. Jan Pavel II., prezidenti Edvard Beneš a  Václav Havel. 

Původně renesanční budova  prošla barokní  obnovou. Arcibiskupský (dříve biskupský) palác v Olomouci  byl založen za biskupa Stanislava Thurza. Stavba pokračovala za jeho následovníka  biskupa Dubravia. V průběhu třicetileté války, a to zejména  během švédské okupace Olomouce v letech 1642–1650, byl silně poškozen, zdevastován. Teprve biskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu začal roku 1664 s jeho barokní obnovou.  Po požáru roku 1904 byl palác na popud kardinála Bauera restaurován a částečně přestavěn. Po důkladné rekonstrukci byl palác na jaře roku 2011 zpřístupněn veřejnosti jako prohlídkový objekt. Palác je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Natáčení pořadu proběhlo v reálu arcibiskupského paláce za účasti PhDr. Simony Jemelkové, historičky umění, dr. Martina Kučery, vedoucí turistického centra Arcibiskupského paláce, dr. Štěpána Sittka, projektového manažer, dr.Tomáše Parmy,  proděkana pro zahraniční záležitosti Cyrilsko Metodějské teologické fakulty. Prohlídka reprezentačních sálů je spojena s rozpravou o historických událostech, které se tu odehrály.

Arcibiskup Jan Graubner


V pořadu rovněž hovoří  arcibiskup Jan Graubner, který připomíná své předchůdce, a to zejména arcibiskupa Matlocha, který zde prožil tvrdá léta domácího kriminálu, kdy nesměl, krom generálního vikáře, nikoho přijímat, 

Dnes je palác otevřený pro turisty, v létě, kromě pondělka, každý den, v zimě po objednání skupiny. Návštěvníci tak mohou vidět arcibiskupa přímo při práci. Jan Graubner k tomu říká: „Já jsem žádnou parádu nebudoval, já za to nemůžu, jsem za to vděčný předchůdcům. Dědictví, které je tu zachováno, ať je k dispozici.“

V pořadu zazní hudba Antonia Vivaldiho, Georga Philippa Telemanna, Arcangela Corelliho, Ludwiga van Beethovena, píseň S českým vojskem hraběte Thurna z doby třicetileté války a úryvky ze skladby Emila Viklického Tauromaquia v podání Adamusova tria.

autor: Miroslav Buriánek
Spustit audio