Daniela Fischerová: Až bude vypsána soutěž na půlminutovou hru, rozhodně už stojím ve frontě!

19. březen 2019

Píšících autorů s tak širokým žánrovým rozpětím rozhodně není mnoho. Ačkoliv měla původně nakročeno jednoznačně k filmové a televizní scénáristice, stala se neobyčejně všestrannou literární autorkou, divadelní a rozhlasovou dramatičkou.

Její texty vynikají schopností vystavět příběh, charaktery i jejich konflikty úspornými, až strohými, přesto však neobyčejně sdělnými prostředky. I to je jedním z důvodů, proč letošní laureátka Ceny Českého PEN klubu tíhne k rozhlasové tvorbě.  

Já jsem měla v životě dvakrát veliké štěstí: v divadle na režiséra Luboše Pistoria a v rozhlase na Hanku Kofránkovou. To jsou dva lidé, kterým jsem vždycky dávala svoje texty s plnou důvěrou.

Spisovatelka Daniela Fischerová a režisérka Hana Kofránková před natáčením hry Nevděčné děti

Její erudice i šíře zájmů je všestranná, v mnoha rozhovorech byla představena i jako esejistka, osobitá a vtipná astroložka, pedagožka, lektorka nonverbální komunikace“, zdánlivě v ústraní a v tichosti (třebaže po desetiletí) vznikaly verše a říkanky určené dětem. Není sporu o tom, že i tato oblast autorčiny tvorby dnes patří k tomu nejlepšímu v oblasti domácí literární produkce pro mládež, a to včetně těch úplně nejmenších, sotva rozum a cit beroucím, které tak lákavým způsobem vtahuje do jazykových a rytmických hrátek.  

Co je hlavním motivem, proč píšu dětské básničky? Je to hra se zvukem. Dokonce věřím, že právě takhle poezie vznikla.

Jakkoliv je pro Danielu Fischerovou příznačná vlídná, vytříbená i vtipná, ale především mnohavrstevná čeština, její postoj k jazykovému vývoji je vstřícně shovívavý a tolerantní.   

„Jazyk je živý organismus, který si dělá, co chce, je to takový dravý proud, který nese živé, mrtvé, minulé, příští – a my nemůžeme pořád mluvit jako Bible kralická.“

Hana Kofránková: Neopájet se svým hlasem

Hana Kofránková

Režisérka s krásnou češtinou, nezaměnitelným projevem a talentem vtáhnout posluchače do dramatických příběhů takovým způsobem, že od rádia uši neodtrhnete, oslavila počátkem ledna kulaté jubileum. Je jí třicet do sta.

V mnoha oblastech se Daniela Fischerová projevila jako vstřícná a sdílná, její otevřená a společenská povaha jí umožňuje nejrůznější formy pedagogického působení, včetně lektorských kurzů tvůrčího psaní, dílen na Šrámkově Sobotce nebo Loutkářské Chrudimi.

„Talent nikomu nepřičarujeme. Ale když je tam alespoň elementární zájem o věc, tak se toho dá spoustu naučit. A ten nezkušený autor je najednou jako instalatér, který má prokazatelně víc vercajku v tašce.“

 

autor: Václav Flegl
Spustit audio