Čtěte a žasněte. Českého vydání se dočkala Ballova nejnovější kniha Je mrtvý

12. říjen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vladimír Balla

Už dvacet let se živí jako úředník a přitom píše groteskní, humorné a sžíravé prózy, kvůli nimž je přirovnáván k Franzi Kafkovi nebo k Thomasi Bernhardovi. Slovenský spisovatel Vladimír Balla své knihy podepisuje pouze Balla. Což platí i pro tu nejnovější, nazvanou Je mrtvý, která nedávno vyšla česky.

Desítky bizarních mikropříběhů

Dvousetstránkový svazek obsahuje několik desítek krátkých textů, mezi nimiž převažují mikropovídky pohrávající si se čtenářským očekáváním. Některé z těchto příběhů se ovšem točí kolem jediné scény a leckdy nemají daleko k anekdotě či aforismu.

Pojítko i stěžejní rys jinak dosti rozmanitého souboru představuje právě autorova nepředvídatelnost, která z četby jeho textů dělá nemálo zábavný a osvěžující zážitek.

Ze zástupu rázovitých a obvykle bezejmenných figurek vystupuje sice trochu do popředí postava jménem Krak, ale i její obrysy zůstávají dosti mlhavé.

Ballova osobitá poetika a účinek jeho textů totiž stojí na absurditě a překvapivém vyústění jím vystavěných situací, na jeho odvážných narativních, myšlenkových i jazykových přemetech a v neposlední řadě na jeho schopnosti trefně a vtipně glosovat vybraná témata, počínaje nacionalismem a literaturou konče.

Jednotliví protagonisté povídek tak mívají za úkol především ilustrovat autorem vysmívané lidské i společenské nešvary. Balla ve svých textech projevuje sympatickou míru sebeironie, takže jeho výpověď o současném světě se jeví být stejně autentická jako kritická.

Angažovanost a humor se nevylučují

Ani autorova vypravěčská nevázanost tak docela nezakryje vážný podtón jeho knihy, která vrhá nepříjemně ostré světlo na mnohé problematické stránky dnešní společnosti. Lidský jedinec v Ballově podání bývá tvor notně osamělý, životem zklamaný a marně hledající vysvobození z ubíjející každodennosti v alkoholu, cynismu či povrchních vztazích. 

Balla: Je mrtvý. Přeložil Michal Šanda, Větrné mlýny a KK Bagala, 2021, 202 stran

Pozitivní tón do vyprávění vnáší autorův humorný nadhled, s nímž dění kolem sebe pozoruje a komentuje.

Podobný dojem jako z knihy Je mrtvý jsem si naposledy odnášel z četby sbírky povídek Rosy Liksom, česky vydaných pod názvem Život je jen náhoda, jakési fiktivní černé kroniky vynášející ze dna finské společnosti bizarní mikropříběhy plné překvapení a černého humoru.

Naproti tomu v současné tuzemské literatuře podobný literární úkaz dosud marně vyhlížím.

autoři: Petr Nagy ,
Spustit audio

Související