Cesta k Cerekvi

V neděli 31. ledna ve 20 hodin vysílá Český rozhlas 3 - Vltava pořad Aleny Blažejovské nazvaný Cesta k Cerekvi. V literárním pásmu, které je věnováno blížícím se 80. narozeninám Zbyňka Hejdy, básník také hovoří a čte své verše. Režii má Radim Nejedlý.

Schůzka se Zbyňkem Hejdou

Při příležitosti blížících se 80. narozenin významného českého básníka Zbyňka Hejdy (nar. 2. února 1930 v Hradci Králové) vznikl v brněnském studiu Českého rozhlasu pořad z cyklu Schůzky s literaturou, který jej představí mj. jako interpreta vlastní poezie.

Zbyněk Hejda vystudoval filozofii a historii na FF UK v Praze, kde působil do roku 1958 jako asistent, poté do roku 1968 pracoval ve Vlastivědném středisku Pražské informační služby, v letech 1968-69 byl redaktorem nakladatelství Horizont. Na začátku tzv. "konsolidace politických a společenských poměrů" se vyučil knihkupcem a pracoval v antikvariátu, odtud však musel po podpisu Charty 77 odejít. Mezi roky 1981 a 1989 se živil jako domovník. Jeho jméno bylo spojeno s měsíčníkem Tvář, kde byl v letech 1965 a 1968-69 členem redakční rady. Od roku 1979 působil ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Od roku 1985 je členem redakční rady časopisu Střední Evropa.

Hejdovy básnické sbírky spolu s prózou Nikoho tam nepotkám byly v roce 1996 shrnuty v komentovaném vydání Básně. Deníky z počátku 60. let, psané během prázdninových pobytů v Horní Vsi na Českomoravské vrchovině, byly vydány roku 2004 pod názvem Cesta k Cerekvi a o tři roky později vyšel jako 21. svazek Edice Revolver Revue Hejdův autorský soubor próz a básní spojených tématem snu (Sny, 2007). Zde k již publikovaným textům přibyly i dosud nezveřejněné rukopisné záznamy z 50. - 80. let a pět próz z 21. století, otištěných rovněž poprvé.

V textech Zbyňka Hejdy lze najít četné máchovské a holanovské aluze. Lze říci, že po této linii se k básníkovi přihlásili také autoři z okruhu brněnského vydavatelství a časopisu Weles, kteří před deseti lety k Hejdovým 70. narozeninám vydali sborník Skřípavá hudba vrat. Ostatně jde o citát (poslední verš) z Hejdovy Vzpomínky na Máchu a na Josefa Šímu, zmiňující motivy luny ("Máchova luna, luna úplná") i lůna.

Zvláště - ale nejen - deníkové zápisky však tematizují druhou, pro Hejdu stejně důležitou oblast: a to je paměť rodu, venkovanství, vysočinská krajina, hřbitovy a kostelíky (nejen Horní Cerekev jako sousední obec, ale i "cerkov" jako dřevěný kostel), Stará Říše s Josefem Florianem, Tasov s Jakubem Demlem... A tak kromě textů přinese rozhlasový pořad Aleny Blažejovské i zvukové záznamy z jedné červencové návštěvy v Horní Vsi, při níž se se Zbyňkem Hejdou sešli i bratři Daniel a Jiří Reynkovi.

Spustit audio