Český historický román v období protektorátu

3. květen 2015

Kompozice studií ze stejnojmenné knihy Ester Novákové.

Poslouchejte na Vltavě 3. května 2015 ve 20:00.


Léta 1939-1945 byla pro český národ léty německé nadvlády a také obdobím druhé světové války. V prvních měsících či dokonce letech okupace se mohlo zdát, že bude možné v protektorátu počítat s částečnou autonomií, především kulturní, a bránit se projevům germanizace. Avšak protektor Reinhard Heydrich krátce poté, co z pověření Adolfa Hitlera přiletěl 27. září 1941 do Prahy, prohlásil: „Tento prostor se musí stát německým a Čech tady nemá už koneckonců co pohledávat!“

Základní vývojovou tendencí se v české literatuře tohoto období stává návrat k tradicím, k jistotám domova, k minulosti. Erbovním znamením literatury je historismus. V popředí stojí dva svazky Obrazů z dějin národa českého Vladislava Vančury. Velkou popularitu si získávají historické romány a také jejich podžánr - román biografický. Významné místo mezi jeho autory zaujímá František Kožík, a to hned se svým prvním biografickým románem Největší z Pierotů, vydaným v roce 1939. Výraznější ohlas druhé světové války však zaznívá až v jeho v románě Básník neumírá.

Také románová epopej Eduarda Basse Cirkus Humberto za okupace přinášela povzbuzení, víru v národ a jeho budoucnost, a naději, že přes všechna protivenství stejně jako fénix - a jako cirkus Humberto - přetrvá, že poctivá snaha o dobro má smysl a nakonec přinese ovoce.

K význačným autorům historických románů, které za druhé světové války posilovaly národní sebevědomí, patří dále Jiří Mařánek, Čestmír Jeřábek, Miloš Václav Kratochvíl, Karel Schulz, ale i mnozí další.

V těchto knihách silně zaznívají motivy domova a vlasti, projevuje se zájem o české dějiny a o člověka, střetávajícího se s obtížnou dobou, s mocí, s vlastní existenciální nejistotou. Historické romány ze sklonku třicátých a první poloviny čtyřicátých let však nejsou účelovými texty, jež by záhy po válce ztratily smysl a staly se pouhými historickými dokumenty. Naopak: v protektorátu došlo k rehabilitaci žánru, otevřely se před ním nové tvůrčí cesty a vznikly i knihy vysokých kvalit, naznačující možnosti budoucího literárního vývoje.


Připravila: Alena BlažejovskáRežie: Radim Nejedlý

Vyrobila Tvůrčí skupina Regiony v Brně jako součást projektu Hrdina.cz.

Spustit audio